Campeche: Salwatoriańskie Dni Formacyjne

100212a.png W dniach od 29 do 30 stycznia oraz od 1 do 3 lutego 2010 roku, salwatorianie pracujący w Campeche zorganizowali dwa spotkania formacyjno-rekolekcyjne. Pierwsze z nich było dedykowane liderom i reprezentantom parafii św. Józefa Robotnika, a drugie dyrekcji szkół powierzonych opiece naszego Zgromadzenia. Każde ze spotkań miało charakter dnia skupienia połączonego ze specjalnymi konferencjami, analizami minionego 2009 roku oraz układaniem planów pracy na najbliższe lata.

Pierwsze spotkanie wzbudziło wielki entuzjazm parafian. Salwatorianie gościli około 150 osób, reprezentujących wszystkie grupy funkcjonujące w parafii, oraz licznie zebrane dzieci, młodzież i dorosłych – wszyscy aktywnie angażujący się w życie parafii. W spotkaniu uczestniczyli także psychologowie prowadzący konferencje na temat tworzenia wspólnoty i rodziny parafialnej. Nie zabrakło konferencji prezentującej historię i misję salwatorianów.

Analizując miniony rok goście zauważyli wielki postęp w życiu parafii, co przejawia się w ilości i jakości funkcjonujących grup (parafia ma 22 prężnie działające grypy) oraz w zjednoczeniu całej parafii, w skład której wchodzi 8 kaplic. Cała parafia liczy blisko 35 000 mieszkańców. Postęp taki, jak stwierdzili zebrani, zawdzięczają oni charyzmatowi salwatoriańskiemu oraz salwatorianom pracującym w Campeche.

Wybrany przez ks. Sebastiana temat „Rodzina” został poddany analizie członków spotkania i stanowi on temat wiodący dla całej parafii na 2010 rok. Mówiono o rodzinie, jaką jest Kościół oraz o Rodzinie Salwatoriańskiej. Parafianie jasno wyrazili pragnienie włączenia się w formację salwatoriańską oraz możliwości przynależenia do Rodziny Salwatoriańskiej.

W podobnym tonie zostało zorganizowane drugie spotkanie – dla dyrekcji i kadry zarządzającej szkołami powierzonymi salwatorianom. Uczestniczyli w nim dyrektorzy ds.: Sekcji Szkoły: Przedszkola, Podstawowej, Gimnazjum i Liceum – Instituto Mendoza; dyrektor ds. Liceum Fray Angelico, główny ekonom Instituto Mendoza i Fray Angelico, ks. Sebastian Korczak SDS – dyrektor generalny Instituto Mendoza i Fray Angelico oraz ks. Marcin P. Czyż SDS, pomocnik ekonoma Fray Angelico.

Spotkanie to w głównej mierze dotyczyło wypracowania wspólnej misji dla szkół, w oparciu o charyzmat salwatoriański. Propozycja, aby formacja w Instituto Mendoza i Fray Angelico oparta była m.in. na Karcie Rodziny Slawatoriańskiej i priorytetach ostatniej Kapituły Generalnej spotkały się z wielką otwartością i entuzjazmem ze strony całej kadry zarządzającej.

Podczas spotkania pozytywnie przyjęto także propozycję otwarcia nowej szkoły filialnej Instituto Mendoza w Champoton – mieście oddalonym ok. 60 km od Campeche. Ustalono także terminy spotkań z gronami nauczycielskimi poszczególnych sekcji oraz rodzicami alumnów, których celem będzie zapoznanie z charyzmatem i Rodziną Salwatoriańską.

Ordynariusz Diecezji J.E. Ks. Bp. Ramón Castro Castro dokonał ostatnio uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod Diecezjalne Centrum Młodzieżowe, które zostało powierzone opiece salwatorianów.

Za: www.sds.pl.