Centrum jedności im. bł. Jana Pawła II w Kamieńcu Podolskim

W piątek, 1 lipca w podczas odpustu w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieńcu Podolskim, gdzie duszpasterzują księża chrystusowcy, odbyło się pobłogosławienie „Centrum jedności im. bł. Jana Pawła II”. Uroczystości przewodniczył metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki. Obecni byli także: ordynariusz kamienieckiej diecezji bp. Leon Dubrawski, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki, który wręczał medale zasłużonym dobrodziejom i pracownikom, goście z Ameryki, Polski oraz licznie zgromadzeni parafianie i wierni innych kamienieckich parafii, w sumie około 1500 osób.


Budowa Centrum trwała 5 lat. Mieści się w nim przedszkole, świetlica środowiskowa, szkoły: ewangelizacji, muzyczna, tańca, języków. Odbywa się tam cała gama zajęć katechetyczno-duszpasterskich. Centrum jest miejscem działalności Towarzystwa Polskiej kultury im. bł. Jana Pawła II, wielu akcji o charakterze kulturalnym, oświatowym i charytatywnym. Przez Centrum przewija się każdego tygodnia około 500-600 osób. Działalność Centrum w ostatnich latach bardzo pomnaża liczbę parafian. W niedzielę po uroczystości (3 lipca) odbył się Festyn parafialny.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl