Chrystusowcy: jubileusz parafii w Lancaster

chrystusowcylogo1.jpg W niedzielę, 13-go grudnia w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Lancaster (Anglia) odbył się Jubileusz 60-lecia istnienia polskiej parafii i 25-lecia kościoła. Uroczystościom przewodniczył ordynariusz diecezji Lancaster bp. Michael Campbel. Mszę św. koncelebrowało 17 księży polskich i angielskich na czele z wikariuszem generalnym ks. prałatem Aidan J. Turner.

Ksiądz biskup powiedział m.in., że „potrzeby
polskiej społeczności, która cierpiała w czasie II wojny światowej
uległy zmianie z chwilą przybycia do pracy europejskich braci i sióstr
z Polski. Wasz wkład w życie kościoła Lancaster i zwiększenie gotowości
Polskiej Misji Katolickiej, przyczynią się do dalszego rozwoju
lokalnego kościoła i są przyjmowane z zadowoleniem i entuzjazmem.
Gratuluję wspaniałych rocznic i dziękuję za wszystko, co w dalszym
ciągu dajecie dla naszego lokalnego Kościoła”.

Konsul Generalny RP z Manchester dr Piotr Nowotniak z kolei podkreślił,
że polskie parafie są zarówno centrami życia religijnego jak,
społecznego i kulturowego. Przykładem tego są m.in. szkoły polskie.
Przy okazji szkoła w Lancaster, która powstała 60 lat temu, a dziś nosi
imię Jana Pawła II, otrzymała w prezencie laserową drukarkę.

Prowincjał Towarzystwa Chrystusowego ks. Andrzej Zuziak przypomniał, że
od 15 lat posługę duszpasterską w Lancaster sprawują księża
chrystusowcy. Na uroczystość przybył również ks. Jan Góra, który był
inicjatorem kupna kościoła i Polskiego Centrum Parafialnego. Obecne
były także Siostry Misjonarki Chrystusa Króla z Morecambe oraz blisko
200. parafian z St. Annes, Blackpool i Lancaster. Z okazji jubileuszu
opublikowana została pamiątkowa książka: „Jestem, pamiętam, czuwam”.

Jubileuszowy bankiet w sali parafialnej zakończył przepełnioną
niezwykłą serdecznością polsko-angielską celebrację dwóch rocznic.
Warto też nadmienić, że wzmianka o jubileuszu ukazała się w miejscowym
„Lancaster Gardian”.