Home WiadomościArchiwum Chrystusowcy: Nowe czasopismo polonijne

Chrystusowcy: Nowe czasopismo polonijne

Redakcja
100527f.png W Brazylii ukazało się nowe czasopismo Polonii “Polonicus” wydawane przez Polską Misję Katolicką w tym kraju. Pierwszy numer można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej PMK w Brazylii.


Oddajemy do rąk Szanownych Państwa pierwszy numer czasopisma brazylijskiej wspólnoty polonijnej. Po wielu konsultacjach, dyskusjach postanowiliśmy nadać tytuł nowemu pismu „Polonicus. Revista de reflexão Brasil-Polônia”. Dlaczego taki tytuł nowego czasopisma? Jego nazwą zamierzamy ukierunkować Czytelnika na profil pisma. Bowiem już samo określenie „polonius”, mające swoje korzenie w języku łacińskim, odnosi się do wszystkiego co ma swoje korzenie związane z Polską, jej kulturą, tradycją, zwyczajami. Słowo to może oznaczać człowieka, który w warunkach obcego środowiska tworzył różnorodne dobra kultury mające związek z geograficzną przestrzenią narodu polskiego. W wielu wypadkach nazwą „polonicus” określane jest jakieś dobro, które zostało wytworzone, a wskazujące na swoje narodowe pochodzenie. „Polonicusem” będzie też coś co jest rzadkością w różnych dziedzinach, a występujące poza przestrzenią geograficzną Polski. Poza tym do tej kategorii zaliczamy także wszelkie ślady, jakie spotykamy w różnych miejscach, a które swoją specyfiką mówią nam o ich twórcy czy odnoszą się pośrednio czy bezpośrednio do tego wszystkiego, co nazywamy ogólnie polskim. W różnych miejscach świata spotykamy właśnie takie ślady i nazywamy je polonikami.
W naszej brazylijskiej rzeczywistości mamy pokaźną liczbę ludzi urodzonych w Brazylii (szacujemy na 2-3 miliony osób), którzy mają w swoich żyłach polską krew. Są to osoby, które ze względu na przynależność etniczną mają związek z Polską. Właśnie polska społeczność etniczna w tym kraju jest dla nas również „poloniusem”.

W naszym piśmie dużą uwagę będziemy pragnęli poświęcać temu szczególnemu „Poloniusowi”. Tym bardzie, że powstało tutaj, w Brazylii, specjalne słowo w odniesieniu do Brazylijczyków o polskich korzeniach etnicznych. Te osoby nazywamy „polônico”. Osoba, ze względu na miejsce urodzenia i posiadane obywatelstwo jest Brazylijczykiem. Kiedy jednak bierzemy pod uwagę pochodzenie etniczne tej osoby, to ze względu na więzi krwi są one określane jako „polônico” i nie „polonês”.
Nowe czasopismo „Polonicus” pragnie być takim właśnie zjawiskiem, które będzie swoją treścią łączyło ludzi mających te same korzenie etniczne czy też rdzennych Brazylijczyków zainteresowanych tym wszystkim co jest związane z Polską i jej wytworami kultury.
Czasopismo „Polonicus” pragnie wpisać się w tę wielką i różnorodną listę gazet, czasopism, jakie były wydawane w Brazylii od 1892 r., kiedy to pojawiło się pierwsze pismo noszące nazwę „Gazeta Polska w Brazylii” i wydawane przez grupę emigrantów w Kurytybie i skierowane do tworzącej się wówczas społeczności imigrantów polskich w tym kraju1. Nasze nowe pismo pragnie również wejść na linię czasopism o charakterze naukowych, które starały się poprzez swoje publikacje ukazywać historię, dorobek społeczności imigranckiej i polonijnej w Brazylii. Ostatnim takim periodykiem wychodzącym w latach 1999-2009 w Kurytybie było „Projeções. Czasopismo studiów polsko-brazylijskich”2.
Polonijni intelektualiści oraz Rada świeckich przy rektorze Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii motywowani ideałem wydawania „Projeções” sugerowali rektorowi PMK, abyśmy kontynuowali naszą dotychczasową pracę wydawniczą. Postanowiliśmy zatem kontynuować nasze zmagania intelektualne i wydawnicze i w pierwszym semestrze 2010 r. oddać do rąk Szanownych Państwa pierwszy numer pisma „Polonicus. Revista de reflexão Brasil–Polônia”. Cieszy nas fakt i napawa wielkim optymizmem na przyszłość, że zaproszeni intelektualiści z Brazylii i Polski przyjęli nasze zaproszenie wejścia do Rady Konsultacyjnej czasopisma. Są to naukowcy, którzy dobrze znają zagadnienia, które zamierzamy poruszać na łamach naszego pisma.

Zapraszamy Drogich Państwa do dołączenia do nas i doświadczania wraz z nami, wspólnej odkrywczej wędrówki w poznawaniu historii, jak też współczesnej rzeczywistości społeczności polonijnej w Brazylii. Nadal będziemy śledzić wszechstronne kontakty, jakie istnieją i – z pewnością – będą się poszerzały pomiędzy naszymi zaprzyjaźnionymi krajami: Brazylią i Polską. W miarę naszych możliwości tę szeroką problematykę kontaktów brazylijsko-polskich będziemy przybliżali naszym Drogim Czytelnikom na łamach „Polonicusa”!
Periodyk „Polonicus. Revista de reflexão Brasil-Polônia” będzie zawierał następujące działy: Polônia/Polska, Artigos/Artykuły, Poemas/Wiersze, Entrevistas/Wywiady, Resenhas/Przegląd literacki, Crônicas/Wydarzenia i Efemêrides/Diariusz. Dla Polaków nieznających języka portugalskiego w celu ułatwienia zaznajomienia się z treścią każdego numeru pisma tytuł każdego tekstu będzie podawany również w języku polskim. Również na końcu każdego artykułu zamieszczone będzie streszczenie w języku polskim.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego: Henryka Siewierskiego, Mariano Kawki i Piotra Kilanowskiego oraz własnym życzę Szanownym Państwu przyjemnej lektury i zapraszam do współpracy z nami.

 
DEDYKACJA
 
Nasze czasopismo ukazuje się w czasie naznaczonym tragedią we współczesnej historii Polski. Tragedia, która może – pomimo wszystko – przyczynić się do większej jedności Narodu Polskiego oraz do silnego i zdeterminowanego kroku w kierunku lepszej przyszłości dla Polski i świata. Z tego też powodu dedykujemy ten pierwszy numer czasopisma wszystkim ofiarom katastrofy koło Smoleńska, które poniosły śmierć w tragicznym dniu 10 kwietnia 2010 r. Również i tym razem w naszych sercach powinny rozbrzmiewać słowa polskiego Hymnu Narodowego: „Jeszcze Polska nie zginęła…”
 
Ks. Zdzisław MALCZEWSKI SChr – redaktor

Za: www.tchr.org.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda