Chrystusowcy: Pielgrzymka Polaków do Neviges

090625b.jpg Tradycyjnie w 3. niedzielę czerwca (21 czerwca br.) Polonia niemiecka pielgrzymowała do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Neviges. Już w sobotę przybyły do „westfalskiej Częstochowy” grupy przemierzające pątniczy szlak pieszo. Liczyły one prawie 1000 osób. U bram sanktuarium witał jest biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Marek Jędraszewski, który przewodniczył tegorocznej pielgrzymce. W niedzielę już od rana nowoczesną w swej formie architektonicznej bazylikę wypełnił tłum wiernych, głównie z Nadrenii-Westfalii.

Punktem centralnym uroczystości była koncelebrowana Msza Święta pod
przewodnictwem ks. biskupa Marka, który też wygłosił homilię.
 
Ostatnim
akordem wspólnego pielgrzymowania była procesja na Górę Maryjną
zakończona specjalnym nabożeństwem, które odprawił przełożony prowincji
św. Józefa naszego zgromadzenia zakonnego ks. Jerzy Wieczorek SChr.
 
Szacuje się, iż w tym roku w pielgrzymce uczestniczyło ok. 2,5 osób.
 
Zdjęcia tutaj.

Za: www.tchr.org.