Chrystusowcy: Pielgrzymka Polonii niemieckiej do Neviges

100626g.png W dniach 19 i 20 czerwca br. prawie trzytysięczna rzesza pielgrzymów reprezentujących Polonię w Niemczech pielgrzymowała, podtrzymując piękną tradycję polskich emigrantów, do sanktuarium maryjnego w Neviges (opodal Essen). Tegorocznym uroczystościom przewodniczył przybyły z Tarnowa biskup Władysław Bobowski. Hasłem obecnej pielgrzymki Polaków były, w nawiązaniu do faktu, iż Neviges nazywane jest „westfalską Częstochową”, słowa: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”.

Warto podkreślić znamienny fakt, iż z roku na rok rośnie liczba
pielgrzymów przybywających w pieszych grupach z poszczególnych ośrodków
prowadzonych przez księży chrystusowców, a także coraz liczniejszy
udział polonijnej młodzieży. Głównym organizatorem tej pielgrzymki jest
ks. prowincjał Jerzy Wieczorek wraz ze współbraćmi.
 
Kilka zdjęć tutaj.

Za: www.tchr.org.