Cyfrowe skarby Kościoła

091217c.png Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES od 12 grudnia jest dostępny w portalu Europeana – europejskiej multimedialnej bibliotece cyfrowej umożliwiającej korzystanie z dziedzictwa kulturowego 27 państw Unii Europejskiej.
Na początek Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES dostarczyła do Europeany 684 publikacje, w tym 13 starodruków i inkunabułów. Wśród najcenniejszych obiektów znalazł się słynny Atlas Minor Mercatora.

Księgozbiór Wirtualny FIDES dostępny pod adresem: www.digital.fides.org.pl
– gromadzi i prezentuje zbiory udostępnione rzez różne biblioteki
działające w ramach Federacji oraz utwory przekazane do publikacji
bezpośrednio przez twórców i wydawców. W ciągu trzech lat działania
odwiedziło go ponad milion czytelników.

„Taka wirtualna biblioteka
jest szansą na pokazanie szerokiemu gronu czytelników wielu skarbów,
które ze względów bezpieczeństwa muszą być szczególnie chronione i są
udostępniane tylko wąskiemu gronu specjalistów” – podkreśla
przewodniczący Federacji Bibliotek Kościelnych ks. dr Jerzy Witczak.
Ponadto, jest to również szansa na tanią, szybką i możliwie szeroką
publikację prac współczesnych naukowców i twórców, z którymi FIDES
chętnie podejmie współpracę.

„Nasza biblioteka jest też szeroko
otwarta dla parafii, które mogą w tym miejscu publikować,
rozpowszechniać i archiwizować dla potomności swoje wydawnictwa (np.
historię parafii, gazetki parafialne). Także grupy parafialne i ruchy
katolickie mogą rozpowszechniać i archiwizować w ten sposób materiały
formacyjne” – zachęca ks. dr Witczak.

Europeana, do której trafiły
zbiory FIDES-u, to europejska multimedialna biblioteka cyfrowa. Już w
momencie jej inauguracji można było uzyskać dostęp do ok. 2 mln
książek, map, nagrań, fotografii, dokumentów archiwalnych oraz obrazów
i filmów pochodzących z zasobów instytucji kulturalnych działających w
27 państwach członkowskich UE.

KAI

Za: www.kapucyni.pl.