Cystersi: Kurs monastyczny w Mogile

Od 5 do 9 września w Krakowie Mogile będzie trwał kurs monastyczny dla młodych mnichów Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego. Tematem przewodnim tegorocznych wykładów będzie historia monastycyzmu.

Głównym zadaniem kursu jest przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu monastycyzmu, historii zakonu oraz elementów cysterskiego charyzmatu oraz integracja i wzajemne poznanie braci będących na etapie formacji początkowej.
 
Z inicjatywy Rady Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu do Mogiły zostali zaproszeni mnisi z Jędrzejowa, Szczyrzyca i Wąchocka. Odpowiedzialnym za organizację części merytorycznej jest o. dr Ignacy Rogusz ze Szczyrzyca. Tegoroczny kurs będzie dotyczył historii monastycyzmu i historii Zakonu Cysterskiego, prelegentami będą o. Michał Gronowski OSB z Tyńca oraz o. Ignacy Rogusz OCist. ze Szczyrzyca. Wykłady potrwają do piątku 9 września.