Home WiadomościArchiwum Czwarty Asyż w Gdańsku

Czwarty Asyż w Gdańsku

Redakcja
091031a1.jpg Modlitwa o Pokój, spotkanie młodzieży, otwarcie wystawy nt dialogu międzyreligijnego w świecie oraz forum jedności zatytułowane "Bogactwo i ubóstwo w aspekcie religii" znalazły się w programie czwartego Asyżu w Gdańsku, który odbył się 27 października 2009 r. Uroczystości zostały przygotowane przez Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, Gminę Muzułmańską w Gdańsku oraz Niezależną Gminę Wyznania Mojżeszowego w RP.

 
Imprezie patronowali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek
Województwa Pomorskiego, Metropolita Gdański, Minister Generalny Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych z Rzymu i Prezydent Gdańska.
 
Modlitwa o Pokój
W dwudziestą
trzecią rocznicę historycznego spotkania międzyreligijnego w Asyżu, na
dziedzińcu franciszkańskiego kościoła pw. Świętej Trójcy chrześcijanie
oraz wyznawcy islamu i judaizmu wspólnie wznosili modlitwy do
Najwyższego. – Miejsce, w którym się zgromadziliśmy odległe jest od
Asyżu.  Klimat, który u nas panuje również jest inny – mówił biskup
Ryszard Kasyna, sufragan archidiecezji gdańskiej. – Ale przez wspólną
modlitwę możemy być blisko Asyżu i ducha, którym kierował się św.
Franciszek. W sposób szczególny o pokój na świecie: w Afganistanie,
Iraku, Pakistanie i Palestynie modlił się imam Hani Hraish z Gminy
Muzułmańskiej w Gdańsku. – Bądźmy miłosierni! – apelował do
zgromadzonych. – O spokojne życie i aby nie wróciły czasy krwawych
dyktatorów – tymi słowami zwracał się do Boga przewodniczący Gminy
Wyznania Mojżeszowego w RP Janusz Baranowski. Swoją modlitwę o pokój
wznieśli także: ks. mitrat Józef Ulicki z Kościoła Greckokatolickiego,
ks. dziekan Arkadiusz Zielepucha z Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego, ks. Rafał Michalak z Kościoła Polskokatolickiego oraz
pastor Marek Adamczyk z Kościoła Adwentystów.

Zebranych przywitali
organizatorzy: franciszkanin o. Roman Zioła, dyrektor Domu Pojednania i
Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego, przewodniczący Jakub Szadaj z
Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP oraz imam H. Hraish z
Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku.
Słowo na otwarcie Asyżu w Gdańsku
wygłosił prowincjał o. Adam Kalinowski OFMConv. – W sposób szczególny
cieszymy się ze spotkania z przedstawicielami wyznań chrześcijańskich i
religii, z którymi stajemy w postawie modlitewnej, świadomi obecności
Boga , który nas wzywa do otwarcia na pokój, który nam świat dać nie
może. W imieniu franciszkanów witam szczególnych i honorowych gości,
zjednoczonych w pragnieniu trwałego pokoju dla świata. W tym roku zakon
franciszkanów obchodzi swoje 800-lecie. Z tej okazji też w gdańskim
Asyżu wzięli udział prowincjałowie wszystkich gałęzi zakonu
franciszkańskiego w Polsce (bracia mniejsi, bernardyni, bracia mniejsi
konwentualni i kapucyni).
Na zakończenie uroczystości o. prowincjał
Jacek Waligóra OFMCap., przewodniczący Konferencji Prowincjałów
Franciszkańskich wręczył pamiątkową statuetkę św. Franciszka
przedstawicielom kościołów we wspólnej modlitwie. Pod specjalnie na tę
okazję wybudowanym namiotem zgromadziło się blisko trzysta osób, w tym
młodzież z pomorskich szkół.

Konferencja i spotkanie młodzieży.
Wspólną
modlitwę o pokój poprzedziły dwa ważne wydarzenia. Członkowie komitetu
organizacyjnego – współtwórcy Asyżu w Gdańsku, w godzinach
przedpołudniowych byli gośćmi Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich
w Polsce, którzy obradowali na ul. Świętej Trójcy. Dzielono się
doświadczeniem współpracy oraz refleksją i znaczeniem mądrego poznania
się. Kolejnym punktem było spotkanie młodzieży. W godzinach
południowych licealiści spotkali się w meczecie z imamem H. Hraishem i 
przewodniczącą gminy muzułmańskiej Tamarą Szabanowicz. W ciepłej
atmosferze młodzi ludzie mogli zapoznać się z historią polskich Tatarów
oraz z religijną tradycją muzułmanów. Celem spotkania było bliższe
poznanie i przełamanie panujących stereotypów nt islamu.

Otwarcie wystawy fotograficznej „Dialog międzyreligijny w świecie. Duch Asyżu – Duchem Astany
było kolejnym ważnym punktem tegorocznego spotkania. Bezpośrednio po
modlitwie jej uczestnicy przeszli do Prezbiterium Kościoła Świętej
Trójcy, gdzie na dziesięciu zaprezentowany został „duch Astany”.  „Asyż
jest teraz w Astanie” – tе słowa wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł
II po pierwszym Światowym Kongresie Religii, który odbył się w 2003 r.
w stolicy Kazachstanu – Astanie. Spotkali się wówczas na dwa dni
zwierzchnicy, oficjalni przedstawiciele największych religii świata.
Spotkanie to odbyło się w specjalnie na ten cel wybudowanej piramidzie
o wysokości 70 metrów. Forma tego budynku miała podkreślać dążenie do
porozumienia i harmonii między różnymi wyznaniami, potępiać przemoc,
promować wiarę i równość wszystkich ludzi niezależnie od rasy,
przekonań i wyznania. Wystawa merytorycznie przygotowana została przez
Centrum Kultury i Dialogu im. Jana Pawła II w Astanie – napisał o.
Paweł Blok OFMConv. dyrektor Centrum, w liście do uczestników Asyża w
Gdańsku

Bogactwo i ubóstwo w aspekcie religii.
Ważnym
elementem tegorocznego Asyżu w Gdańsku  było Forum Jedności
zatytułowane „Bogactwo i ubóstwo w aspekcie religii”. Forum poprowadził
i moderował red. Adam Hlebowicz, dyrektor generalny Radia Plus. W
dyskusji przed publicznością zgromadzoną w sali kapitulnej Muzeum
Narodowego w Gdańsku wzięli udział: prezes Grzegorz Bierecki z Kasy
Krajowej SKOK, przewodniczący Janusz Baranowski, reprezentujący Gminę
Wyznania Mojżeszowego w RP, imam Hani Hraish z gdańskiej Gminy
Muzułmańskiej oraz kapucyn br. Paweł Teperski OFMCap, sekretarz
Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce.

Prezes SKOK
podkreślił, że jego instytucja powstała po to, aby pomagać drugiemu
człowiekowi. – Kasy działają w sposób odpowiedzialny. Dzisiejszy kryzys
wziął się z tego, że pieniądze pożyczano tylko dla wysokiego zysku i
prowizji w oderwaniu od etyki i zasad przyzwoitości. W dalszej części
zapytany o receptę na wyjście z kryzysu, odpowiedział – modlić się i
pracować. Imam H. Hraish stwierdził wprost, iż kryzys jest skutkiem
odejścia ludzi od Pana Boga. Wskazał, że dobrze jest pościć i żyć
skromnie, tak jak czynią to franciszkanie.  Przewodniczący Gminy
Wyznania Mojżeszowego w RP Janusz Baranowski zauważył, iż dobrze jest
mieć środki finansowe, bo wtedy można jeszcze więcej pomóc
potrzebującym. Podzielił się również z zebranymi swoim własnym
doświadczeniem z pomocy ludziom cierpiącym na porażenie mózgowe.
Podkreślił, że pomagać i wspierać dobrze jest w skrytości. Ojciec Paweł
podzielił się refleksją nt ubóstwa podkreślając, że jest ono jednym z
najtrudniejszych ślubów, jakie przyjął wstępując do zakonu braci
mniejszych.  Wywołany do mikrofonu ks. dziakan Arkadiusz Zielepucha z
cerkwi prawosławnej wskazał na walory dzielenia się bogactwem.
Przywołał dwóch świętych: św. Mikołaja Cudotwórcę, który potajemnie
obdarowywał potrzebujących i św. Jana z Kronsztadu wspierającego
kościelne dzieła miłosierdzia.

Otwarcie forum poprzedził
niecodzienny koncert. Wykonany został „Transitus” – utwór Macieja
Borowicza na chór i orkiestrę symfoniczną w przygotowaniu Beaty Pawlak.
Sala wypełniona była po ostatnie miejsce. Dziesiątki osób niestety nie
mogły wejść do środka.

Podziękowania dla dobroczyńców i współorganizatorów

Na
zakończenie o. Roman Zioła, dyrektor DMK podziękował wszystkim
dobroczyńcom, mecenasom, którzy wsparli organizację tegorocznego
spotkania międzyreligijnego. Wśród nich znaleźli się m.in.: Urząd
Miejski w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, SKOK Wybrzeże,
Drukarnia Oruńska, i Międzynarodowe Targi Gdańskie. Medialnie wspierali
Radio Plus, Gość Niedzielny, Echo Miasto, serwis informacyjny
Franciszkanie.pl oraz Wrota Pomorza. Tegoroczny Asyż nie odbyłby się
oczywiście bez zaangażowania współorganizatorów Gminy Muzułmańskiej i
Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w Polsce oraz partnerów:
Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Radia Plus, Oficyny JPII, Muzeum
Narodowego w Gdańsku i TSKŻ.  Szczególne podziękowania skierowane
zostały do artystów, którzy uświetnili wspólną modlitwę i forum.
Oklaskami wyrażono wdzięczność członkom  Chóru Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego  „NON SERIO”, członkom orkiestry symfonicznej
pod dyrekcją Beaty Pawlak oraz kompozytorowi i tenorowi Maciejowi
Borowiczowi.


Arkadiusz Goliński – źródło

Za: Biuro Prasowe Kapucynów.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda