DABAR – ewangelizacyjny kurs biblijny w Kijowie

Dabar z języka hebrajskiego znaczy Słowo Pańskie. Pod takim hasłem odbywa się roczny kurs biblijny. Pomaga w poznaniu tajników Pisma Świętego oraz modlitwy przy pomocy tekstów biblijnych.

Został zapoczątkowany w kijowskiej parafii Braci Kapucynów w 2007 r. Dzięki współpracy z miejscowymi duszpasterzami – br. Leonidem Michalcem oraz br. Jarosławem Fedirczukiem – oraz parafialną wspólnotą charyzmatyczną, udało się zorganizować pierwsze tego typu zajęcia w katolickich parafiach Ukrainy. Były połączone z modlitwą i dzieleniem słowem Bożym w małych grupach, a prowadził je o. Roman Łaba – paulin.

Jesienią tego roku (od 6 do 12 października) trwał kolejny kurs biblijny „Biblia wyjaśnia Biblię” prowadzony przez o. Augustyna Pelanowskiego z Krakowa. W zajęciach uczestniczyli także młodzi katolicy z Rosji i Białorusi. Kurs zgromadził ok. 190 osób.

Biuro Prasowe Kapucynów