Dębowiec: Spotkanie saletyńskich przełożonych

Dnia 3 października 2011 roku w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu rozpoczęło się Spotkanie przełożonych Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z Polski i zagranicy. Spotkanie potrwa do środy.

 
Do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu przybyło 23 Misjonarzy Saletynów z Polski i zagranicy, pełniących w swoich wspólnotach funkcję superiora, czyli przełożonego domu, jak również Zarząd Prowincjalny pod przewodnictwem prowincjała – ks. Władysława Pasiuta MS, wikariusza – ks. Romana Gierka MS i asystenta prowincjalnego – ks. Macieja Kucharzyka MS.

Tematem tego formacyjnego spotkania jest rm.in. rola i zadania przełożonego zakonnego, jak również osoba Maryi jako Matki kapłanów w permanentej formacji zakonnej. Konferencje głosi o. Jan Baglewicz SJ z Warszawy oraz ks. Wacław Siwak z Przemyśla. W programie przewidziano także spotkanie z ekonomem prowincjalnym i administracyjnym.

ks. Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji

Za: www.saletyni.pl