Dominikanie: Konferencja tomistyczna w Warszawie

100630b.png Siedemdziesięciu siedmiu dominikanów z całego świata weźmie udział w konferencji pt. „Dominikanie wobec wyzwania tomizmu”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 1-5 lipca. Organizatorem konferencji jest dominikański Instytut Tomistyczny.

– Tytuł konferencji, może nieco zaskakujący,
dobrze oddaje cel i treść tego spotkania. Jego uczestnicy, a są to
naukowcy, wykładowcy akademiccy oraz doktoranci dominikańscy, postarają
sie nie tylko przedstawić stan studiów nad myślą św. Tomasza z Akwinu,
lecz także zmierzyć się z wyzwaniem jakie stawia myśl Akwinaty
współczesnej filozofii i teologii – tłumaczy dominikanin o. Paweł Krupa z
Instytutu Tomistycznego. – Celem tego spotkania jest także szukanie
dróg współpracy na poziomie międzynarodowym, zwłaszcza dla młodszego
pokolenia badaczy – dodaje dominikanin.

Siedemdziesięciu siedmiu
dominikanów z całego świata (Argentyny, Czech, Filipin, Francji,
Niemiec, Nigerii, Polski, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii,
Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch przez kilka dni dyskutować
będzie wokół tematów związanych z metafizyką, etyką, biblistyką,
eklezjologią, czy teologią moralną.

Językami spotkania są
angielski i francuski.

Instytut Tomistyczny przygotował specjalną
stronę internetową (www.it.dominikanie.pl/warsawconference),
na której można zapoznać się z dokładnym programem sesji, a także
posłuchać nagrań wszystkich wystąpień. Strona będzie aktualizowana na
bieżąco podczas trwania konferencji.