Dominikanie: Szymon Hołownia w Poznaniu

091211h.png Spotkaniem z Szymonem Hołownią, znanym dziennikarzem i publicystą, zainaugurowała swoją działalność Dominikańska Szkoła Współczesności w Poznaniu.
Pierwsze spotkanie nosiło tytuł „Kościół w świecie z plastiku”, i poświęcone było szeroko pojętym relacjom Kościoła do świata popkultury i zgromadziło szerokie audytorium, przeszło pięciuset studentów z wielu uczelni Poznania.

Idea Szkoły powstała się w Krakowie w roku 2003. Od początku  jej celem
była próba przybliżenia słuchaczom kilkunastu zjawisk i pojęć ważnych
dla zrozumienia XX i XXI wieku, z zakresu współczesnej humanistyki.
Obecnie Dominikańska Szkoła Współczesności działa w krakowskiej Beczce
i poznańskich Kresach jako oddzielna dyskusyjna grupa duszpasterska i
cykl wykładów otwartych.

Poznańskimi organizatorami cyklu są
Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa UAM oraz Akademicka
Grupa „Kresy” działająca przy Klasztorze oo. Dominikanów w Poznaniu.
Spotkania będą odbywać się w Sali Śniadeckich Collegium Maius
Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Patronat medialny nad spotkaniami
objęło Polskie Radio „Merkury”.
(rb)