Dominikanie wybiorą nowego prowincjała

100125e.png W Krakowie rozpoczyna się kapituła prowincjalna polskich dominikanów. Uczestniczący w niej zakonnicy – delegaci reprezentujący blisko 450 osobową prowincję wybiorą nowego prowincjała oraz dyskutować będą o kierunkach rozwoju dominikańskiej prowincji w najbliższym czteroleciu.
Kapituła rozpocznie się w krakowskiej bazylice dominikanów Mszą świętą sprawowaną według formularza o Duchu Świętym. Uczestniczący w niej bracia będą modlić się w intencji dobrego wyboru przełożonego a także prosić o Boże błogosławieństwo na cały czas trwania obrad.

W obradach weźmie udział 46 delegatów reprezentujących wszystkich
dominikanów z Polskiej Prowincji. W przeddzień rozpoczęcia kapituły
odbędzie się procedura sprawdzenia dokumentów pozwalających danemu
bratu uczestniczyć w jej obradach. W czasie kapituły jej uczestnicy na drodze demokratycznego głosowania
wybiorą nowego prowincjała, czyli najwyższego przełożonego Polskiej
Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Kadencja prowincjała trwa 4 lata a
prowincjał może ją sprawować jedynie dwa razy pod rząd. Na prowincjała
można wybrać każdego z ojców, który ma już 35 lat i jest przynajmniej
10 lat w zakonie. Przez minione cztery lata prowincjałem dominikanów
był o. Krzysztof Popławski OP.

Ponadto uczestnicy kapituły
wybiorą również Radę Prowincji, która w okresie pomiędzy kapitułami
będzie pomagała sprawować władzę nowo wybranemu prowincjałowi.

Kolejne
dni kapituły poświęcone będą pracy w grupach tematycznych (komisjach),
które rozpatrywać będą zgłoszone przez braci wnioski. Na zakończenie
zgromadzenia zostaną opracowane Akta kapituły, zawierające opis
aktualnego stanu Prowincji oraz zbiór zadań i postulatów dla Polskiej
Prowincji Dominikanów na najbliższe 4 lata.

Obecna kapituła to
Zwyczajna Kapituła Prowincjalna Wyborcza. Gromadzi się ona co 4 lata w
celu wybrania najwyższego przełożonego prowincji . Kapituła
prowincjalna jest najwyższą władzą w prowincji. Podejmuje decyzje,
mające moc wiążącą dla wszystkich dominikanów.

Polska
Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (O.O. Dominikanów) jest
najliczniejszą na świecie jednostką Zakonu i liczy 447 braci.
Dominikanie posiadają 18 klasztorów na terenie Polski oraz palcówki na
Białorusi, w Niemczech i USA.

Za: www.dominikanie.pl.