Dziękując za dar kapłaństwa… Ogólnopolska pielgrzymka kapłanów na Jasną Górę

jasna_gora_image.jpeg W ramach Roku Kapłańskiego, 1 maja br. odbędzie się pierwsza od 40 lat pielgrzymka duchowieństwa polskiego na Jasną Górę. Kapłani będą modlić się w intencjach powołań oraz upamiętnią kapłanów, którzy zginęli śmiercią męczeńską w czasie II wojny światowej, reżimu komunistycznego i na misjach. Udział w pielgrzymce weźmie prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Claudio Hummes.

„Będzie to symboliczna pielgrzymka przez dzieje narodu, który przyjął
Chrystusa i Jego Matkę Maryję do polskiej Kany i nigdy nie doznał
zawodu” – napisali biskupi polscy w liście do kapłanów na Wielki
Czwartek, w którym zapowiadają ogólnopolską pielgrzymkę kapłanów
diecezjalnych i zakonnych na Jasną Górę. Podczas Mszy św. w sobotę 1
maja br. odnowią swoje przyrzeczenia kapłańskie i zawierzą siebie,
powołania i przyszłość kapłaństwa Matce Kapłanów. Eucharystii według
formularza o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie przewodniczyć
będzie i homilię wygłosi kard. Claudio Hummes prefekt watykańskiej
Kongregacji ds. Duchowieństwa. Przesłanie do polskich kapłanów
zapowiedział również Ojciec Święty Benedykt XVI.

Spotkanie duchowieństwa poprzedzi w piątek 30 kwietnia nocne
czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu. Podejmą je delegaci diecezji,
zakonów i zgromadzeń. Kapłani z całej Polski zbiorą się na modlitwie w
sobotę (1 maja) w archikatedrze częstochowskiej. Przed południem wyruszą
w procesji na Jasną Górę. Podczas drogi rozważać będą tajemnice światła
Różańca Świętego skupione wokół tematów takich, jak: Wierność kapłana,
uwielbienie Jezusa Najwyższego Kapłana, dziękczynienie za dar
kapłaństwa, przeproszenie za grzechy kapłańskie i prośba w intencji
kapłanów polskich i powołań.

Prócz kopii jasnogórskiego obrazu i relikwii św. Jana Marii
Vianney’a, kapłani zaniosą na Jasną Górę symboliczne wotum wierności
polskiego duchowieństwa. Będzie to urna z ziemią z byłych obozów
koncentracyjnych i miejsc kaźni polskich duchownych oraz księga
upamiętniająca nazwiska kapłanów, którzy zginęli podczas II wojny
światowej, w czasie reżimu komunistycznego, a także nazwiska polskich
misjonarzy – męczenników za wiarę. Poszczególne strony Księgi pisali
odręcznie przełożeni i alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Wotum zostanie złożone w kaplicy Pamięci Narodu im. O. Augustyna
Kordeckiego.

Pielgrzymka będzie uwieńczeniem trwającego w polskim Kościele
Tygodnia Modlitw o Powołania Kapłańskie. Poprzez wotum niesione na
jasnogórski szczyt 1 maja kapłani nawiążą też do przypadającego w nim
Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego (29 kwietnia), który ma być
kontynuacją corocznego dziękczynienia za cudowne ocalenie księży, którzy
przeżyli obóz koncentracyjny w Dachau.

Na hasło ogólnopolskiej pielgrzymki kapłanów wybrano słowa, które są
jednocześnie hasłem trwającego Roku Kapłańskiego: „Wierność Chrystusa,
wierność kapłana”. Rok Kapłański to czas modlitwy kapłanów, ale i za
kapłanów. Na ogólnopolską pielgrzymkę zaproszeni są wszyscy kapłani
diecezjalni i zakonni, diakoni stali oraz nadzwyczajni szafarze Komunii
świętej, ale także wierni świeccy, którzy chcą włączyć się w modlitwę w
intencjach swoich duszpasterzy. Dołączą do nich również klerycy z
seminariów zakonnych i diecezjalnych. Ich pielgrzymka, która miała obyć
się 17 kwietnia została odwołana z powodu żałoby narodowej po wypadku
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

Za organizację spotkania kapłanów na Jasnej Górze odpowiedzialna
jest Komisja Duchowieństwa KEP, której przewodniczy metropolita
krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Organizatorzy podkreślają przede
wszystkim wymiar modlitewny pielgrzymki. Zaznaczają, że w życiu kapłana
najważniejsza jest modlitwa. Ich pragnieniem jest, by pośród licznych
kapłańskich obowiązków na spotkanie znalazło czas jak najwięcej spośród
ponad 29 tysięcy kapłanów. Pielgrzymka ma być znakiem jedności
międzydiecezjalnej i międzyzakonnej wspólnoty, jedności z Ojcem Świętym
i Episkopatem.

Ogólnopolskie pielgrzymki kapłanów odbywają się rzadko. Z okazji
Roku Kapłańskiego duchowni pielgrzymują co prawda do Ars, skąd pochodził
patron kapłanów – św. Jan Vianney, do Ziemi Świętej i sanktuariów
maryjnych. Są to jednak zwykle spotkania diecezjalne. Ogólnopolska
pielgrzymka księży do jasnogórskiego sanktuarium, odbyła się ostatnio 26
sierpnia 1970 roku. Poprzedziła ją pielgrzymka kleryków. Trwał wówczas
Rok Modlitwy w intencji Kościoła i Ojca Świętego Pawła VI, który
obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. W pielgrzymce kapłanów
uczestniczyło wówczas ponad 4 tysiące księży.

***

Rok Kapłański w Kościele rozpoczął się z inicjatywy Ojca Świętego
Benedykta XVI w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca
2009 r., jako szansa pogłębienia tożsamości kapłańskiej dla duchownych,
a dla wiernych zachęta do większej modlitwy za kapłanów. Patronem roku
jest zmarły 150 lat temu św. Jan Maria Vianney – proboszcz z Ars, który
został ogłoszony patronem wszystkich kapłanów.

Rok Kapłański zakończy się Międzynarodowym Kongresem Księży, który
odbędzie się w dniach 9-11 czerwca br. w Rzymie. W ostatnim dniu
spotkania, w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, podczas Mszy św.
pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI, kapłani odnowią swoje
przyrzeczenie na wierność Chrystusowi.

Modlitwa Ojca Świętego Pawła VI za
kapłanów


O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowanie i przygotowanie. Niech będzie świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich życiu, wyryła się w ich duszy. Serce, które byłoby zdolne do nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, by byli sługami Twego Ciała Eucharystycznego i Twego Ciała Mistycznego Kościoła. O Panie, daj im serce czyste, zdolne kochać tylko Ciebie taką pełnią, taką radością, taką głębokością, jakie wyłącznie ty potrafisz ofiarować, kiedy staniesz się wyłącznym, całkowitym przedmiotem ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie znało zła, chyba tylko po to, by je rozpoznać, zwalczać i unikać, serce czyste jak dziecka, zdolne do zachwytu i do bojaźni. O Panie, daj im serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje, na wszelkie małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce wielkie, zdolne równać się z Twoim i zdolne pomieścić w sobie rozpiętość Kościoła, rozpiętość światła, zdolne wszystkich kochać, wszystkim służyć, być rzecznikiem wszystkich. Ponadto, o Panie, daj im serce mocne, chętne i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, wszelkim pokusom, wszelkim słabościom, wszelkiemu znudzeniu, wszelkiemu zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko służyć tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś z sobą. W końcu, o Panie, serce zdolne do prawdziwej miłości, to znaczy zdolne rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami.