Home WiadomościArchiwum Dziękujemy Maryi, Wielkiej Pani Węgier i Królowej Polski

Dziękujemy Maryi, Wielkiej Pani Węgier i Królowej Polski

Redakcja
Trwa Narodowa Pielgrzymka Węgrów do Polski. Węgrzy symbolicznie przekażą Polakom przewodnictwo w UE.
Około 700 pielgrzymów dotarło na Jasną Górę we wtorek, 28 czerwca specjalnym pociągiem, a także autokarami. W dniach 28-30 czerwca Węgrzy odwiedzają Kraków, klasztor jasnogórski w Częstochowie i Stary Sącz – najważniejsze miejsca kultu łączące Polaków i Węgrów.

Wśród pielgrzymów obecni są: Kövér László, przewodniczący Parlamentu
Węgierskiego oraz trzech biskupów: bp János Székely, biskup pomocniczy
archidiecezji Esztergom-Budapest /Węgry/; bp Antal Majnek, biskup
diecezji mukaczewskiej /Ukraina/ oraz bp József Tamás, biskup tytularny
Valabrii, archidiecezja Alba Iulia /Rumunia/. Towarzyszy im o. Botond
Bátor, przełożony węgierskiej prowincji paulinów, zakonu, który powstał
na Węgrzech i przywędrował stamtąd do Polski.

1 lipca Polska obejmie półroczne Przewodnictwo w Radzie Unii
Europejskiej, czyli tzw. Prezydencję. Tym samym swoją półroczną
Prezydencję zakończą Węgry. Narodowa Pielgrzymka Węgrów przebiega pod
hasłem: „Dziękujemy”.

„Celem pielgrzymki jest wskazanie, że te dwa kraje – Polskę i Węgry –
wiele łączy, a najważniejsze jest to, że jesteśmy katolikami, że łączy
nas wiara – podkreśla o. Bátor Botond, paulin, przełożony
węgierskiej prowincji Zakonu Paulinów – Chcemy także podziękować
Polakom, i zauważyć, że mamy nie tylko wspólne korzenie w przeszłości,
że łączy nas historia, ale także, że uczestniczymy wspólnie w tworzeniu
przyszłości, czym jest choćby przekazanie przewodnictwa Polsce przez
Węgry kończące swoją kadencję”.

„Pielgrzymka związana jest z przekazaniem przewodnictwa i chodzi o to,
aby pokazać Europie, że nasza wspólnota zbudowana jest na duchowym
fundamencie. Mam nadzieję, że Polska przejmie od Węgier tę pałeczkę w
sztafecie wierności wartościom chrześcijańskim” – mówi główny
organizator László Budai, radny z Szigetszentmiklós, a zarazem
przewodniczący samorządowej komisji kultury i mediów. Jak podkreślają
organizatorzy, Węgrzy przyjechali do Polski z nadzieją, że Warszawa na
czele unijnej prezydencji będzie kontynuować dzieło Budapesztu –
pokazywanie Europie jej prawdziwego, duchowego fundamentu oraz wierność
wartościom chrześcijańskim.

Uczestnicy pielgrzymki zgromadzili się na placu przy jasnogórskim
Domu Pielgrzyma ok. godz. 20.20, i stamtąd procesyjnie, przy śpiewie
przeszli do Kaplicy Matki Bożej. Przed wejściem pielgrzymów powitał o.
Roman Majewski, przeor Jasnej Góry. Przełożony jasnogórskiej wspólnoty
skierwał również serdeczne słowa przywitania w jęz. węgierskim w samej Kaplicy Matki Bożej.

„Katolicka Polska podziwia was i dziękuje wam za przykład, jak w
Unii Europejskiej nie stracić swojej tożsamości narodowej. Z tego powodu
jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo wydaje się, że Polska myślała, że jest
już sama w tej Europie, a teraz wy jesteście pierwsi, a my zaraz za
wami” – mówił przeor Jasnej Góry.

O godz. 21.00 rozpoczęła się modlitwa Apelu Jasnogórskiego.
Rozważania poprowadził o. Bátor Botond, paulin, przełożony węgierskiej
prowincji Zakonu Paulinów.

„Nasze serca pełne są wdzięczność, bo widzimy z jaką miłością
ułożyłaś nasze wspólne dzieje na przestrzeni historii – mówił podczas
Apelu o. Bátor Botond
– To przecież ta opatrzność, której Ty Maryjo powiedziałaś ‘tak’, dała
nam przyjaciół, i na tym Twoim ‘tak’, Twoim Fiat, ukształtowała się
nasza polsko-węgierska przyjaźń”.

Na zakończenie apelowej modlitwy zostało złożone wotum dla Jasnej
Góry. Jest to ryngraf, w którego wnętrzu umieszczono godło węgierskie,
podtrzymywane przez dwa anioły, oraz napis w dwóch językach
„Dziękujemy”. Wotum, które zostało umieszczone w Kaplicy Cudownego
Obrazu, pobłogosławił bp János Székely.

Następnie przewodniczący parlamentu węgierskiego Kövér László wygłosił
słowa pozdrowienia: „Unia Europejska ma być Unią, która ustrzeże
wartości i w tej postawie patrzymy na przyszłość Unii Europejskiej.
Wielu te wartości rozumie źle, nieraz te wartości ,o których mówią
zupełnie jakby nie wiążą się z ich życiem, ale my Polacy i Węgrzy wiemy
(…) jaka jest tajemnica tych wartości, o jakich mówi Unia Europejska,
nie może być innej tajemnicy tych wartości, jak nasze chrześcijańskie
korzenie”.

Do północy w Kaplicy Matki Bożej trwało modlitewne czuwanie z udziałem Narodowej Pielgrzymki Węgrów.


Centralnym punktem Pielgrzymki była Msza św. o godz. 12.00 w
Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem bpa Jánosa Székely, biskupa
pomocniczego archidiecezji Esztergom-Budapest, który także wygłosił homilię.

Celebrans w słowach powitania
podkreślił: „Przybyliśmy, by złożyć podziękowanie za tysiąc lat naszej
przyjaźni polsko-węgierskiej, za tysiąc lat, które tyle błogosławieństwa
przyniosło dla naszych narodów. Przybyliśmy podziękować za wielkich
naszych świętych: za św. Jadwigę, za bł. Jolantę, św. Kingę, za wielkich
naszych przywódców: za Stefana Batorego, za Jana Sobieskiego, w
szczególny sposób dziękujemy za bł. Jana Pawła II. Dziękujemy za bł.
Euzebiusza. Dziękujemy Tobie Niebieski Ojcze za tysiąc lat opieki nad
naszym narodem. Dziękujemy Maryjo za Twoje wstawiennictwo. Dziękujemy za
miłość, jaką byliśmy przez tyle wieków otaczani. Dziękujemy za miłość,
jakiej doświadczaliśmy od Polaków, jakiej do dzisiejszego dnia
doświadczamy ze strony Polaków tutaj na Jasnej Górze, w sercu Polski.
Dziękujemy, że dar pielgrzymów – nasze wotum zostało umieszczone w tak
ważnym miejscu, tu w Kaplicy Cudownego Obrazu”.

Paulini z Jasnej Góry ofiarowali Węgrom wierną kopię Obrazu
Jasnogórskiego, która trafi do dedykowanej kaplicy w Bazylice św.
Stefana w Budapeszcie. Wizerunek pobłogosławił o. Roman Majewski.
W darze dla Jasnej Góry pielgrzymi ofiarowali makietę studni, w której
są umieszczeni święci węgierscy z bł. Euzebiuszem. Dar złożył Kövér
László na ręce o. przeora.

Podczas Mszy św. został odczytany Akt Zawierzenia. Następnie obecni w Kaplicy przedstawiciele Parlamentu Polskiego w imieniu marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny przekazali pozdrowienia dla pielgrzymów z Węgier.


 
Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, po powrocie na Węgry, 30
czerwca paulini przekażą Węgrom kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
podczas uroczystości, która odbędzie się przed gmachem parlamentu w
Budapeszcie. Później jej uczestnicy w procesji przejdą do Bazyliki św.
Stefana. Obraz zawiśnie w kaplicy, w której przechowywane są relikwie
prawej dłoni świętego. Odbędzie się tam następnie czuwanie modlitewne
przez całą noc i dzień, do wieczora 1 lipca. Wezmą w nim udział Węgrzy, a
także mieszkający w tym kraju Polacy, Słowacy i Niemcy. Węgierscy
grekokatolicy odśpiewają Akatyst. W przyjęciu obrazu przed parlamentem
udział weźmie m.in. wicepremier Zsolt Semjén, przewodniczący koalicyjnej
Ludowej Partii Chrześcijańskich Demokratów (KDNP), ambasador RP w
Budapeszcie Roman Kowalski, przedstawiciele rządu i posłowie, wśród nich
Katalin Szili, dziś niezależna, wiceprzewodnicząca parlamentarnej
Komisji Wspólnoty Narodowej. Wcześniej należała ona do Węgierskiej
Partii Socjalistycznej i była przewodniczącą parlamentu.

Organizatorami pielgrzymki są węgierskie cywilne stowarzyszenia
przyjaźni polsko-węgierskiej i organizacja non-profit Missziótours.

Prezydencja Rady Unii Europejskiej to okres, w którym dane państwo
członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej.
Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. Prezydencja jest
pełniona przez okres półroczny, rotacyjnie przez wszystkich członków
Unii Europejskiej w ustalonej wcześniej kolejności. W tym czasie państwo
sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych
wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii
Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje
kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz
bezpieczeństwo.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/ mn, mś, dr, es

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda