Fr. Vincente – pierwszy franciszkański kapłan Ekwadorczyk

091118d1.jpg Święcenia kapłański brata br. Vicente Carloman Tandazo Gallegos stały się faktem i przeszły do historii Zakonu, Prowincji gdańskiej i misji  franciszkańskiej w Ekwadorze. Dnia 7 listopada o godzinie 10.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu w Shushufindii przez nałożenie rąk bp. Gonzalo Lopez’a brat Vicente przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteratu i jest pierwszym kapłanem z Ekwadoru w Zakonie.

W uroczystej liturgii uczestniczył
Wikariusz  prowincji, o. Mariusz Falkowski, Delegat misji o.
Maurycy Sulej, bracia z misji z wyjatkiem Eugeniusza Wetty i Marcina
Mazura, których niestety złożyła choroba. Eucharystię koncelebrowali
księża goście z wikariatu: ks. Luis i z diecezji Tulcan – ks.
Józef. Obecna była rodzina br. Vincentego i siostry zakonne pracujące w
naszej parafii. Liturgię przygotował o. Marcin z ministrantami,
za których w czasie Eucharystii odpowiadał o. Mirosław Dubiela. Było to
wspaniałe i doniosłe przeżycie dla naszej franciszkanskiej parafii, tym
bardziej, że w tym roku przypada dziesięciolecie ich obecnosci w
Shushufindi. Uroczystość zakonczyła się pamiątkowym zdjęciem zrobionym
w przykościelnym ogrodzie. Po części duchowej goście udali się na parillade (coś w rodzaju naszego grilla). Kiedy następne święcenia w Ekwadorze? Jeśli Pan Bóg pozwoli, to może już za rok lub dwa…
 
091118d1.jpg

Następnego dnia, w niedzielę 8
listopada o godzinie 11 czasu polskiego o. Vicente odprawił swoją
pierwszą Mszę w parafii. W Eucharistii uczestniczyli franciszkańscy
parafianie, przedstawiciele grup parafialnych i oni też byli
odpowiedzialni za przygotowanie oprawy liturgicznej. W uroczystej Mszy
św. wzieli również udział Wikariusz prowincji i Delegat misji. O.
Vicente udzielił błogoslawienstwa osobom rozesłanym do głoszenia
Ewangelii tzn.  braciom i siostrom zakonnym jak również wszystkim
obecnym. W godzinach popołudniowych parafianie zaprosili Vicentego i
wszystkich braci na fieste.

Za: www.franciszkanie.gdansk.pl.