Home WiadomościArchiwum Franciszkanie: II spotkanie Międzynarodowej Komisji ds. Rewizji Konstytucji

Franciszkanie: II spotkanie Międzynarodowej Komisji ds. Rewizji Konstytucji

Redakcja
100531h.png W dniach 25-28 maja 2010 r. w Seraphicum w Rzymie odbyło się drugie spotkanie Międzynarodowej Komisji ds. Rewizji Konstytucji (CIRC). Obradom przewodniczył wikariusz Zakonu o. Jerzy Norel; prace koordynował o. Fermino Giacometti.

Po krótkim wprowadzeniu nastąpiło
dzielenie się rezultatami krytycznej analizy poszczególnych rozdziałów
aktualnych Konstytucji, której członkowie Komisji dokonali w ciągu
ostatniego roku. Rezultaty pracy zostały ocenione bardzo pozytywnie,
jako zdolne do pobudzenia refleksji w różnych aspektach, które należy
pogłębić mając na uwadze wydanie odnowionych tekstów Konstytucji.

Następnie wyrażono opinie na temat
badań, które zostały zlecone w ciągu minionego roku, dotyczących Reguły i
Konstytucji (analiza została dokonana pod wieloma aspektami), które
przedstawiają inne doświadczenie wprowadzania w życie naszego charyzmatu
w różnych kontekstach geograficzno-kulturowych lub stanowią przykład
specyficznego sposobu przeżywania charyzmatu.

W oparciu o rezultaty studium i analizy
krytycznej aktualnych Konstytucji miała miejsce szeroka dyskusja,
podczas której zostały zaproponowane ważne treści do uwzględnienia przy
tworzeniu ostatecznej wersji odnowionych Konstytucji. Osiągnięto
zgodność co do faktu, iż I rozdział powinien dotyczyć tożsamości Zakonu,
stąd wiele czasu poświęcono na dyskusję nad tym, co stanowi fundamenty
(w szczególności skupiono się na aspekcie konwen­tu­alności, która musi
zostać wyrażona w sposób pełniejszy, niż to ma miejsce w obecnym
tekście).

100531h1.png

Podkreślono ważność prac nad
Konstytucjami, które wskażą powiązania pomiędzy sposobem rozumienia św.
Franciszka wyrażonym w Regule, tradycją ośmiu wieków naszego Zakonu i
chwilą obecną każdego brata, tak by mógł on stawić czoła wyzwaniom
współczesnego świata.

Ostatniego dnia w obradach uczestniczyli
również przewodniczący CIMP o. Giancarlo Corsini i przewodniczący FALC
o. Carlos Trovarelli. Wraz z nimi zostały przedyskutowane strategie dla
dalszych prac, tak by uczynić je jak najbardziej owocnymi. Chodzi przede
wszystkich o zaangażowanie w te działania większej ilości braci i
zainteresowanie ich prowadzonymi pracami ze świadomością, że ważne jest,
by cały Zakon poczuł się odpowiedzialny w wysiłku rewizji i odnowy
własnego życia.

W środę 25 maja w spotkaniu wziął udział
również Minister generalny o. Marco Tasca, który podziękował Komisji za
przeprowadzone dotąd prace i wezwał do ich kontynuowania, aby jak
najlepiej ukazać te aspekty naszego życia, które nadają mu największej
żywotności, bardziej niż w działaniu.

Większą część materiału użytego w
trakcie dyskusji można odnaleźć na stronie internetowej w dziale
poświęconym Rewizji Konstytucji: w tym celu została ona obecnie
uaktualniona. Przede wszystkim zostały dodane wyniki przeprowadzonego
studium (por. zakładka „Studium 2010”) oraz rezultaty analizy rozdziałów
(III i IV) aktualnych Konstytucji. Wkrótce zostaną dodane podobne
materiały dotyczące ostatnich dwóch rozdziałów oraz uwagi końcowe.
Większość materiału (na ten moment) jest dostępna jedynie w języku
włoskim; wkrótce jednak pojawią sie również ich tłumaczenia w
pozostałych trzech oficjalnych językach Zakonu.

Za: Franciszkanie.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda