Franciszkanie: Kapituła kustodialna zwyczajna w Australii

090918c.jpg O. Joseph Xuan Truong Nguyen został wybrany nowym kustoszem Kustodii generalnej w Australii przez braci zgromadzonych w kapucyńskich centrum rekolekcyjnym w Sydney na kapitule kustodialnej i zatwierdzony przez zarząd Zakonu reprezentowany przez o. Vincenta Longa Nguyena, asystenta generalnego FAAMC. Wybór poprzedziła uroczysta Eucharystia wotywna do Ducha Świętego.


Nowy kustosz urodził się w Wietnamie, ale do Zakonu wstąpił w Australii, gdzie mieszka jego rodzina. W kustodii pełnił posługę wychowawcy, był też członkiem definitorium kustodialnego.
Kapituła dokonała także wyboru nowego definitorium: Joseph Son Nguyen (wikariusz kustodii), Aidrian John Robson (sekretarz kustodii), Louis M. Schmid i Benedict M. La Volpe (asystenci).
 
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, aby dobrze przewodzili kustodii w nadchodzącym czasie.
 
Fr. Vincent Long Nguyen, asystent generalny FAAMC