Home WiadomościArchiwum Franciszkanie: Nauka: Habilitacja o. Marka Fiałkowskiego

Franciszkanie: Nauka: Habilitacja o. Marka Fiałkowskiego

Redakcja
Franciszkanin o. Marek Fiałkowski OFMConv uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie teologii pastoralnej na podstawie dorobku i rozprawy pt. "Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologiczno-pastoralne".


Kolokwium habilitacyjne odbyło się 7 czerwca na Katolickim
Uniwersytecie Lubeskim. Recenzentami pracy byli: ks. prof. dr hab. Jan
Wal (Uniwersytet Papieskie Jana Pawła II w Krakowie), ks. prof dr hab.
Paweł Góralczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie), ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński (Katolicki Uniwersytet
Lubelski), ks dr hab. Józef Mikołajec (Uniwersytet Opolski).

O.
Marek Fiałkowski jest adiunktem przy Katedrze Teologii Pastoralnej
Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest członkiem
krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię.

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym
oo. Franciszkanów w Krakowie (1985-1991). Święcenia kapłańskie przyjął
22 czerwca 1991 roku. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra na
Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W latach 1991-1993 pracował jako duszpasterz i katecheta w Dąbrowie
Górniczej. Odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii
Pastoralnej Katolickiego Uniwerytetu Lubelskiego (1993-1995).

W 1996 został asystentem przy Katedrze Organizacji Duszpasterstwa KUL
(od 2000 Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej). Prowadził zajęcia z
teologii pastoralnej w Siedlcach, Krakowie oraz we Lwowie (Ukraina).

W 2000 roku, na podstawie rozprawy "Stosunek chrześcijan do świata w
świetle dokumentów polskich synodów po Soborze Watykańskim II. Studium
teologiczno-pastoralne", uzyskał stopień doktora teologii KUL z zakresu
teologii pastoralnej.

Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Stowarzyszenia
Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II, Międzynarodowego
Towarzystwa Naukowego "Fides et Ratio" i korespondent Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego.

W latach 1996-2008 był przełożonym klasztoru franciszkanów w Lublinie i asystentem prowincjalnym w zarządzie Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Franciszkanów w Krakowie (2000-2004).

Współredaktor "Leksykonu teologii pastoralnej" (Lublin, 2006),
za który otrzymał zespołową nagrodę I stopnia rektora KUL. Autor
kilkudziesięciu artykułów i haseł opublikowanych w czasopismach i
pracach zbiorowych.

W badaniach naukowych koncentruje się na relacji Kościoła i świata,
zagadnieniach obecności chrześcijan w życiu społeczno-politycznym,
formacji katolików świeckich i duszpasterstwie nadzwyczajnym.

Autor rozprawy
wydanej przez pt. "Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle
nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologiczno-pastoralne"
(Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 408.)

red.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda