Franciszkanie: Nowi ministrowie prowincjalni w Rzymie

100123b.png W dniach od 18-29 I, w kurii generalnej zakonu braci mniejszych w Rzymie, trwa doroczne spotkanie nowych ministrów prowincjalnych z zarządem generalnym. Uczestniczy w nim 23 ministrów z całego świata, którzy zostali wybrani na urząd w ostatnim roku kalendarzowym, na pierwszą kadencję, która trwa 6 lat, albo na drugą – 3-letnią. Z prowincji polskich jest dwóch ministrów: o. Filemon Tadeusz Janka OFM z Poznania (pierwsza kadencja) i o. Wacław Stanisław Chomik OFM z Wrocławia (druga kadencja).


Program obejmuje m.in. wspólnie celebrowaną
Eucharystię i odmawianą Liturgię Godzin, konferencje tematyczne, prace
w grupach językowych i dyskusje w czasie zgromadzenia ogólnego.
Konferencje głoszą minister generalny i definitorzy zakonu braci
mniejszych: o. José Rodríguez
Carballo: "Minister między braćmi, aby służyć braciom", o. Paskalis
Syukur: "Dokument końcowy Kapituły Generalnej 2009: Nosiciele daru
Ewangelii", o. Vincenzo Brocanelli: "Projekt globalny animacji
Definitorium generalnego", o. Roger Marszal: "Mandaty Kapituły
Generalnej 2009", o. Nestor Schwerz: "Moratorium – mandat Kapituły Generalnej 2009".

Z
innych wystąpień na uwagę zasługuje komentarz o. abp. Gianfranco
Agostino Gardina OFMConv, sekretarza kongregacji watykańskiej
zajmującej się życiem konsekrowanym, na temat instrukcji "Posługa władzy i posłuszeństwo",
wydanej w 2008 r. przez jego kongregację. Komentator stwierdził m.in.,
że w autorytecie przełożonych zakonnych należy upatrywać posłuszeństwa
Bogu, którego sens winno rozeznawać się w każdym czasie i miejscu (hic
et nunc), w refleksji indywidualnej i wspólnotowej, mającej swój
początek w słuchaniu słowa Bożego.

W
spotkaniu nowych ministrów prowincjalnych przewidziany jest dzień
modlitwy i refleksji na Alwerni, w sanktuarium stygmatyzacji św.
Franciszka oraz poznanie funkcjonowania różnorodnych sekretariatów
kurii generalnej, zwłaszcza formacji i studiów, misji i ewangelizacji
czy prokury generalnej, zajmującej się sprawami prawnymi i relacją z
dykasteriami Stolicy Apostolskiej.

foto: album 1; album 2

Za: www.franciszkanie.com.