Franciszkanie – Warszawa: Nagroda dla o. Pawła Chmury

Franciszkanin o. Paweł Chmura OFMConv otrzymał nagrodę specjalną przyznawaną w ramach Programu Świetlic Środowiskowych "Promyk Dnia".
Kapituła nagrody doceniła jego zaangażowanie i realizację misji świetlic środowiskowych.
W czasie odbierania nagrody o. Paweł (na zdjęciu / fot. Edyta Pieńczuk) podkreślił, że nie byłoby to możliwe bez wszystkich ludzi, którzy pomagają franciszkanom w tych działaniach – wolontariuszom i sponsorom.

 
"Każdy uśmiech dziecka, szczególnie tego krzywdzonego, nieszczęśliwego, nie mającego miłości, jest odbiciem miłości Boga" – mówił o. Chmura.

O. Paweł Chmura (ur. 1972) jest gwardianem klasztoru franciszkanów w Chęcinach koło Kielc i zatępcą kierownika Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "San Damiano" i wiceprezesem Stowarzyszenia PADRE ("Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja").

Wręczenie nagród odbyło się w czasie III Balu Charytatywnego "Promyk Dnia" 22 stycznia w Warszawie. Wręczonych zostało 9 Złotych Promyków i 2 nagrody specjalne, które są wyrazem wielkiej wdzięczności za serce, zaangażowanie i pomoc świetlicom środowiskowym "Promyk Dnia".

Więcej o balu i Programie Świetlic Środowiskowych "Promyk Dnia" na stronie www.promykdnia.pl

Świetlice "Promyk Dnia" tworzone są dla dzieci z rodzin najuboższych, o trudnej sytuacji życiowej, z utrudnionym dostępem do edukacji i nowoczesnych środków komunikacji (np. internetu).

Świetlica w Chęcinach powstała w czerwcu 2008 r. w zaadaptowanych do tego celu krużgankach klasztornych. Przeznaczona jest dla dzieci z okolicznych miejscowości. Prowadzona jest przez Stowarzyszenie "Padre". Uczęszcza do niej systematycznie ponad 30 dzieci, którymi opiekują się studenci – wolontariusze. Oprócz pomocy w lekcjach, zabawy i formacji w duchu chrześcijańskim, podopieczni świetlicy biorą udział w ogólnopolskich projektach i spotkaniach.

Środki na działalność pozyskiwane są z różnych źródeł – m.in. od sponsorów, dotacji samorządowych i darowizn.

Za: www.franciszkanie.pl