Franciszkanie: wybór zarządu Prowincji

100625a.png W klasztorze Franciszkanów w Katowicach Panewnikach w dniach 20-25 czerwca 2010 roku odbywa się Kapituła Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.
Kapitule przewodniczy wizytator generalny – o. Rufin Maryjka OFM z Prowincji Matki Bożej Anielskiej. W obradach bierze udział 44 braci, będących reprezentantami wspólnoty prowincjalnej liczącej obecnie 292 profesów, a wraz z nowicjuszami i postulantami 310 braci. Jednymi z nich są przedstawiciele z Fundacji Wszystkich Świętych na Ukrainie i Stygmatów św. Franciszka na Białorusi.


Tematem wiodącym Kapituły są słowa: „Otrzymaliśmy Ewangelię jako dar, którym chcemy się podzielić”. Kapituła, w dniu 23 czerwca 2010 r. dokonała wyboru Ministra Prowincjalnego, którym został ponownie o. dr Ezdrasz Biesok OFM, pełniący ten urząd przez ostatnie 6 lat. O. Ezdrasz Franciszek Biesok OFM urodził 24 stycznia 1963 roku w Cieszynie. Życie zakonne rozpoczął w 1982 roku a pierwszą profesję zakonną złożył 27.08.1983 w Osiecznej. Profesję wieczystą złożył 8.10.1989 roku w Jerozolimie. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk ks. bpa Gerarda Bernackiego 14.05.1992 roku w Katowicach Panewnikach. W latach 1994-1996 odbył studia licencjackie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z prawa kanonicznego, a w latach 1997-1999 studia doktoranckie na Antonianum w Rzymie.

Pełnił różne posługi dla Prowincji: wice magister braci kleryków w Panewnikach (1999-2001), wice sekretarz prowincji (1999-2000), definitor prowincji (2001-2004), gwardian klasztoru w Górkach Wielkich (2001-2004). Na Kapitule Prowincjalnej w 2004 roku po raz pierwszy został wybrany Ministrem Prowincjalnym.
Wybrano także Wikariusza Prowincji o. Antonina Brząkalika, który także pełnił ten urząd przez ostatnie 6 lat. Kapituła dokonała również wyboru pięciu Definitorów, czyli członków Zarządu Prowincji na następne trzy lata. Definitorami zostali: o. Józef Czura, o. Manfred Gruber, o. Dymitr Żeglin, o. Lucjusz Wójtowicz, o. Filip Kahlert. Definitorium wspomaga Ministra Prowincjalnego w kierowaniu życiem Braci w Prowincji.

o. Idzi Soroburski OFM

Za: www.panewniki.franciszkanie.pl.