Francja: kard. Tauran papieskim wysłannikiem na Milenium Solesmes

100808k.png Ojciec Święty mianował kard. Jean-Louisa Taurana swym specjalnym wysłannikiem na obchody tysiąclecia francuskiego opactwa Solesmes. Odbędą się one 12 października. Założone 1010 r. benedyktyńskie opactwo Solesmes w północno-zachodniej Francji słynie przede wszystkim śpiewem gregoriańskim. Tam bowiem zainicjowano w XIX w. zarówno odrodzenie benedyktyńskiego monastycyzmu we Francji, jak i kościelną odnowę liturgiczną właśnie w oparciu o łaciński chorał.

Solesmes stanowi zresztą do dziś ważny ośrodek katolickiej duchowości i
kultury. Tamtejszy klasztor stoi na czele tzw. kongregacji
solezmeńskiej, czyli francuskiej zakonu, wchodzącej w skład Federacji
Benedyktyńskiej.

tc/ rv