Gotowi do startu… 22 Finałów Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży

100618b.png W dniach od 10 do 18 lipca 2010 r. na warszawskich obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Akademii Wychowania Fizycznego spotkają się najlepsi uczestnicy ze wszystkich programów z Polski i zza granicy – 2.500 młodych ludzi, którzy wygrali parafiadowe rozgrywki na poziomie lokalnym i regionalnym, zdobywając sobie tym samym prawo do udziału w ogólnopolskich i jednocześnie międzynarodowych finałach współzawodnictwa parafiadowego.

Już
za niespełna miesiąc, 10 lipca br., rozpoczną się 22. Finały
Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Finały są zwieńczeniem
realizowanych przez cały rok szkolny projektów edukacyjnych i
wychowawczych Stowarzyszenia PARAFIADA. Łączna liczba uczestników
programów, dzieci i młodzieży, wynosi blisko 18.000 osób, natomiast
bezpośredni współpracownicy Stowarzyszenia – nauczyciele, trenerzy,
animatorzy, duszpasterze i inni, którzy w swoim najbliższym otoczeniu
organizują wydarzenia programowe dla najmłodszych – to jeszcze 3.500
dorosłych.

Ramy programu Finałów XXII Parafiady wyznacza triada
stadion-teatr-świątynia, której celem jest wychowanie młodego pokolenia
poprzez harmonijny rozwój fizyczny(stadion, psychiczny i
kulturalny(teatr) i duchowy (świątynia), natomiast konkretne wydarzenia
programowe to liczne zawody, konkursy, prezentacje, warsztaty,
koncerty i inne projekty.

Uczestnicy Finałów będą współzawodniczyć w
15 konkurencjach sportowych w trzech kategoriach wiekowych, a także
przewidziany jest program sportowo-integracyjny dla niepełnosprawnych.
Prawo startu mają także opiekunowie w przewidzianych dla nich
konkurencjach i kategoriach wiekowych.

W dziedzinie edukacji i
kultury przewidziane są warsztaty ”JESTEM – MYŚLĘ – WYRAŻAM SIEBIE”, na
które złożą się zajęcia plastyczne, muzyczne oraz wiedzowe uczące
życia i twórczości Fryderyka Chopin, a także towarzyszące im liczne
wycieczki po Warszawie i do Żelazowej Woli. W tej części Finałów będą
brały udział dzieci i młodzież ze wszystkich poziomów nauczania, a także
ich nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy, dla których udział w zadaniu
będzie okazją do wymiany doświadczeń i wzbogacenia realizowanych
programów edukacji kulturalnej.

Najważniejsze wydarzenia podczas
Finałów:

• 11 lipca 2010 r. (niedziela, godz. 13.00), – Msza św.
Inauguracyjna w Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży (na Warszawskich
Siekierkach przy ul. Gwintowej 3), transmitowana przez TVP Polonia. Po
Mszy – festyn Sportowo-Rekreacyjny

• codziennie od 12 do 16 lipca
2010 r. (poniedziałek – piątek) – odbywać się będzie WSPÓŁZAWODNICTWO
PARAFIADOWE w 15 dyscyplinach sportowych, a także konkursach:
plastycznych, muzycznych, wiedzy oraz prezentacjach artystycznych,
koncertach, wystawach i programach tematycznych oraz zajęciach i
warsztatach muzycznych, plastycznych, tanecznych i chopinowskich…


17 lipca 2010 r. (sobota, godz. 12.00) – Uroczyste Zakończenie Finałów
22 Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży (Kampus SGGW przy ul.
Nowoursynowskiej 166

Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu,
uznawanym za największe europejskie spotkanie o charakterze
sportowo-kulturalno-religijnym, można znaleźć na stronie internetowej
stowarzyszenia  www.parafiada.pl.


OSOBY I INSTYTUCJE PATRONUJĄCE
Finałom XXII
Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży

PREZYDIUM KOMITETU
HONOROWEGO
• Ambasador Sportu Tolerancji i Fair Play w Radzie Europy

• Polski Komitet Olimpijski
• Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy
• Minister Edukacji Narodowej
• Minister Rozwoju
Regionalnego

KOMITET HONOROWY
• Polskie Towarzystwo Ringo

Polski Związek Badmintona
• Polski Związek Biathlonu
• Polski
Związek Piłki Nożnej
• Polski Związek Lekkiej Atletyki
• Polski
Związek Piłki Nożnej
• Polski Związek Piłki Siatkowej
• Polski
Związek Orientacji Sportowej
• Polski Związek Szachowy

Salezjańska Organizacja Sportowa
• Związek Piłki Ręcznej w Polsce

Wojewoda Mazowiecki
• Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego
• Marszałek Województwa
Lubuskiego
• Marszałek Województwa Łódzkiego
• Marszałek
Województwa Małopolskiego
• Marszałek Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Opolskiego
• Marszałek Województwa
Podkarpackiego
• Marszałek Województwa Pomorskiego
• Marszałek
Województwa Śląskiego
• Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
• Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
• Lubelski Kurator Oświaty
• Lubuski
Kurator Oświaty
• Łódzki Kurator Oświaty
• Małopolski Kurator
Oświaty
• Mazowiecki Kurator Oświaty
• Opolski Kurator Oświaty

Podkarpacki Kurator Oświaty
• Podlaski Kurator Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty
• Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Wielkopolski Kurator Oświaty
• Zachodniopomorski Kurator Oświaty
PREZYDIUM
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
• Muzeum Sportu i Turystyki
• Rektor
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów
• Straż Miejska

KOMITET
ORGANIZACYJNY
• Burmistrz Dzielnicy Białołęka M. St. Warszawa

Burmistrz Dzielnicy Bielany M. St. Warszawy
• Burmistrz Dzielnicy
Mokotów M. St. Warszawy
• Burmistrz Dzielnicy Ochota M. St. Warszawa

• Burmistrz Dzielnicy Targówek M. St. Warszawa
• Burmistrz
Dzielnicy Ursynów M. St. Warszawy
• Burmistrz Dzielnicy Wawer M. St.
Warszawa
• Dowódca Garnizonu Warszawa
• Katolickie
Stowarzyszenie Sportowe RP
• Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich

KOMITET PROGRAMOWY
• Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Narodowe Centrum Kultury

KOMITET WSPIERAJĄCY
• Centrum Myśli
Jana Pawła II
• Ośrodek Rozwoju Edukacji
• Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich
• Towarzystwo Olimpijczyków Polskich

Związek Miast Polskich
• Związek Powiatów Polskich

PATRONAT
INFORMACYJNY
• Katolickie Radio Płock
• Miesięcznik Wychowawca

Polskie Radio ″Radio Kielce”
• Portal RE.PL
• Radio Warszawa

Radio Plus Warszawa
• Tygodnik Idziemy
• Tygodnik Katolicki
Niedziela
• Tygodnik Siedlecki

Za: www.pijarzy.pl.