Internetowe Rekolekcje Adwentowe z o. Józefem Augustynem SJ

091207d.png Codziennie, do 22 grudnia, na stronie portalu DEON.PL można słuchać adwentowych rozważań rekolekcyjnych "Uzdrowienie z poczucia krzywdy” prowadzonych przez o. Józefa Augustyna, jezuitę.


Rozważania inspirowane są fundamentem Ćwiczeń duchownych św.
Ignacego Loyoli: „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga chwalił,
czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy są
stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla
którego jest on stworzony. I dlatego trzeba nam stać się ludźmi wolnymi
w stosunku do rzeczy stworzonych, tak byśmy nie pragnęli więcej zdrowia
niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż
wzgardy, życia długiego więcej niż krótkiego, i podobnie we wszystkich
innych rzeczach. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam
więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach!