ISKK: Post w świadomości Polaków

„Co oznacza przykazanie posty nakazane zachowywać?”. Takie pytanie postawił Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC Polakom w 2002 roku. Trzy czwarte Polaków uznało, że oznacza przestrzeganie postu w każdy piątek. Co piaty jednak był zdania, że przykazanie to nie wiąże w piątek.

 
Jak wynika z badań, nawet te osoby, które traktują przykazanie o przestrzeganiu postów jako niewiążące w piątek, stwierdzają, że dotyczy ono środy popielcowej i Wielkiego Piątku. Niemal bowiem 95% Polaków interpretuje przykazanie o zachowywaniu postów jako obowiązujące w środę popielcową i Wielki Piątek.

Oczywiście nie oznacza to, że taki sam odsetek osób rzeczywiście praktykuje post. Na przykład w diecezji płockiej w 2010 roku fakt nie spożywania potraw mięsnych w piątki zadeklarowało 47% mieszkańców, a przestrzeganie postów ścisłych w środę popielcową oraz Wielki Piątek – 89,8%. W diecezji drohiczyńskiej natomiast 74% mieszkańców deklaruje przestrzeganie postu w piątek. W diecezji warszawskiej (2006 r.) 54% mieszkańców przyznaje, że przestrzega postu w piątek i 85% w środę popielcową i Wielki Piątek.

Za: www.iskk.pl