Home WiadomościArchiwum Jasna Góra: Kongres Misyjny Dzieci

Jasna Góra: Kongres Misyjny Dzieci

Redakcja
100531e.png Pod hasłem: „Głośmy światu – Bóg jest Miłością!” w dniach 28-29 maja na Jasnej Górze trwał VIII Krajowy Kongres Misyjny Dzieci. Głównym organizatorem spotkania było Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.
W piątek po południu w Sali o. Kordeckiego odbyło się spotkanie z misjonarzami. Wieczorem uczestnicy Kongresy zgromadzili się na modlitwie apelowej w Kaplicy Cudownego Obrazu.

W sobotę, od rana na
placu przed Szczytem trwały wspólne zabawy i śpiewy, prowadzone przez
zespół „Missio”. W sanktuarium spotkały się dzieci z różnych regionów
Polski. Mali misjonarze ubrani byli w kolorowe stroje, które tworzyły
pięć grup kontynentalnych: Afryka – zielony; Ameryka – czerwony; Azja –
żółty; Europa – biały lub Oceania – niebieski; jako znak, że przez cały
rok poprzez modlitwę, ofiarę i wyrzeczenia pomagają swoim rówieśnikom z
całego świata.

„Przyjechaliśmy tutaj, aby się modlić za dzieci z biednych krajów” –
mówi Kinga z Nowego Sącza. Jej koleżanka Asia dodaje: „To
jest spotkanie misyjne, ja pomagam odkąd zaczęłam chodzić do Kościoła,
pomagam zbierać pieniądze dla dzieci biednych z różnych krajów, i co
wieczór odmawiam Różaniec za te dzieci”. „Spotykamy się z okazji Dnia
Dziecka, ale mamy misyjny cel. Modlimy się za dzieci z krajów misyjnych –
wtóruje Renia – Odkąd zaczęłam oglądać różne filmy o takich
dzieciach, i odkąd zaczęłam chodzić po kolędzie misyjnej, to zaczęłam
się więcej modlić za te dzieci. Te dzieci bez pomocy mogą umrzeć w
wielkich cierpieniach” – wyjaśnia dziewczynka.

„Należymy do kółka misyjnego. Mamy taką adoptowaną dziewczynkę w
Afryce, i składamy codziennie jakąś ofiarę na nią, i zbieramy to, i
potem wysyłamy, opłacamy jej całoroczną szkołę, jedzenie, ubrania –
opowiadają dziewczynki z Oleszyc – Zbieramy pieniądze dla dzieci z
innych krajów, bo brakuje im żywności, i w ogóle są tam wojny i trzeba
ich wspierać. Czerpiemy radość z tego, co robimy”.

Podczas spotkania dzieci utworzyły wielkie „drzewo dobrych owoców”.
Każdy, kto chciał mógł na nim zawiesić swój „Misyjny Owoc Uczynków
Miłości”. Taki owoc dzieci przygotowywały wcześniej z kolorowego
papieru, na którym wypisywały swoje modlitwy, dobre uczynki, wyrzeczenia
i inne działania na rzecz misji.

W tym roku w sposób szczególny modlitwą ogarniano dzieci żyjące w
Libanie. Z tej okazji na Jasną Górę przybył ks. Paul Karam, dyrektor
Papieskich Dzieł Misyjnych w Libanie. Mali pielgrzymi za jego
pośrednictwem przekazali libańskim dzieciom własnoręcznie wykonane
„Iskierki Miłości”. W nich zawierały się pozdrowienia, rysunki i
zdjęcia, jakie polskie dzieci chciały ofiarować kolegom z dalekiego
kraju.

Centralnym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia odprawiona
na Szczycie jasnogórskim, której przewodniczył i homilię wygłosił bp
Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
Mszę św. koncelebrowali m.in.: ks. dr Jan Piotrowski, dyrektor krajowy
Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce oraz ks. Paul Karam, dyrektor PDM w
Libanie. Obecna była Anna Sobiech, sekretarz krajowy PDMD.

W imieniu Jasnej Góry młodych misjonarzy powitał
o.
Sebastian Matecki. „Bardzo wam
dziękuję za świadectwo waszego życia, za to, co robicie w ciągu roku na
rzecz wszystkich dzieci na całym świecie, tych dzieci, które chciałby
być radosne jak wy, a często niestety bieda i moralna, i materialna, i
głód zagląda pod ich strzechy, i w różny sposób cierpią, a jednak wasze
dobre uczynki, wasza modlitwa, wasz uśmiech tak bardzo im pomaga. Za to
jesteśmy wam wdzięczni” – mówił o. podprzeor.

„Wielokrotnie dziś rano powtarzaliście: ‘Głośmy światu – Bóg jest
Miłością!’; niech te słowa zapadną wam głęboko w pamięć w tym dniu na
Jasnej Górze, kiedy to miejsce staje się sercem misyjnym Kościoła w
Polsce poprzez wasz udział” – zaznaczył
ks.
Jan Piotrowski.

„Miłość jest duszą misji, powiedział niedawno temu Ojciec Święty
Benedykt XVI, miłość jest najważniejsza, ona ogrania wszystkie dziedziny
ludzkiego życia i wszystkie obszary działania Kościoła. Działalność
misyjna wypływa z miłości i daje świadectwo miłości. Każdy kto miłuje
Chrystusa, kto miłuje człowieka, powinien wspierać misje modlitwą,
ofiarą, pamięcią o tych, którzy się trudzą z daleka od kraju, rodziny i
przyjaciół” – powiedział w homilii
bp
Budzik.

„Dzieci Polski, jestem bardzo wzruszony i przeżywam to bardzo
głęboko – zwrócił się do pielgrzymów
ks.
Paul Karam
– Patrząc na was przypomina mi to wiele rzeczy, ponieważ między Polską a
Libanem są wspólne odniesienia. Znaliście prześladowania i wojny, i
dzieci Libanu także poznały okupację i wojny. A dzisiaj dzieci Libanu
wam mówią: ‘Chcemy pokoju! Módlmy się o pokój!”.

Po Mszy św. rozpoczęło się tzw. spotkanie na 5 kontynentach. Około
godz. 14.00 nastąpił Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Szkolny Kolega z
Misji”, podczas którego laureatom zostały wręczone nagrody. Natomiast o
godz. 15.00 zostanie przekazane posłanie misyjne: „Głośmy światu – Bóg
jest Miłością!”.

„Dzieci dzieciom misji” – tak można streścić cel Papieskiego Dzieła
Misyjnego Dzieci (w skrócie PDMD). Misyjne dzieło Dzieci założył bp
Karol de Forbin Janson. Przejęty tragedią chińskich dzieci poprosił
chłopców i dziewczęta z Paryża, by codziennie ofiarowali im jedno
„Zdrowaś Mario”, a raz w miesiącu drobne pieniądze pochodzące z
własnych oszczędności.

W naszym kraju Dzieło istnieje od roku 1858 i zrzesza wiele tysięcy
małych Polaków. Papieże widząc dobre Dzieła chcieli, by uznane było w
całym Kościele, dlatego gorąco polecali je rodzicom, nauczycielom,
duszpasterzom i biskupom. W roku 1922 Pius XI uczynił je Papieskim
Dziełem Misyjnym (PDMD), aby mogło działać w każdej parafii na świecie.

Obecnie PDMD istnieje w ponad 100 krajach na wszystkich
kontynentach. Dzieci swoją modlitwą, ofiarami i różnorodną działalnością
pomagają misjom.

o. Stanisław Tomoń

BPJG / mś, mnNa 5 kontynentach

Od kilku lat na ogólnopolskie kongresy mali misjonarze PDMD
przyjeżdżają w strojach charakterystycznych dla wybranego kontynentu.

AFRYKĘ reprezentowały diecezje: biel­sko-ży­wiec­ka, bydgoska,
el­blą­ska, gli­wic­ka, po­znań­ska, rze­szow­ska, oraz
war­szaw­sko-pra­ska. Zielony kolor stroju symbolizuje naszą modlitwę i
gesty solidarności z dziećmi w Afryce

AMERYKĘ reprezentowały diecezje: ka­li­ska,
ko­sza­liń­sko-ko­ło­brze­ska, opol­ska, płoc­ka, ra­dom­ska,
san­do­mier­ska, sie­dlec­ka, to­ruń­ska, wło­cław­ska, wro­cław­ska.
Czerwień w naszych strojach symbolizuje modlitwę i gesty solidarności z
dziećmi obu Ameryk.

AZJĘ reprezentowały diecezje: czę­sto­chow­ska, dro­hi­czyń­ska,
le­gnic­ka, lu­bel­ska, ło­wic­ka, prze­my­ska, so­sno­wiec­ka i
zie­lo­no­gór­sko-go­rzow­ska. Żółty kolor stroju symbolizuje naszą
modlitwę i gesty solidarności z dziećmi w Azji.

EUROPĘ reprezentowały diecezje: gdań­ska, gnieź­nień­ska,
kie­lec­ka, kra­kow­ska, łódz­ka, pel­pliń­ska, świdnicka, war­miń­ska,
or­dy­na­riat po­lo­wy. Biały kolor stroju symbolizuje naszą modlitwę i
gesty solidarności z dziećmi Europy.

OCEANIĘ repreze
ntowały diecezje: bia­ło­stoc­ka, ełc­ka,
ka­to­wic­ka, łom­żyń­ska, szcze­ciń­sko-ka­mień­ska, tar­now­ska,
war­szaw­ska, za­moj­sko-lu­ba­czow­ska. Niebieski kolor stroju
symbolizuje modlitwę i gesty solidarności z dziećmi na licznych wyspach
Oceanii oraz Australii.

zobacz więcej: www.misio.org.pl

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda