Home WiadomościArchiwum Jasna Góra: Pomóc też trzeba umieć – trzeba wiedzieć ‚jak’…

Jasna Góra: Pomóc też trzeba umieć – trzeba wiedzieć ‚jak’…

Redakcja
Ogólnopolski Zjazd Szkolnych Kół Caritas trwa 21 września na Jasnej Górze. W spotkaniu uczestniczy 1700 osób z 26 diecezji, w tym: dzieci, młodzież oraz kapłani, siostry zakonne, nauczyciele i katecheci wspierający pracę uczniów w Szkolnych Kołach.
Pielgrzymkę rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 11.00, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Obecni byli również metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak oraz ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

 
„Ważną rzeczą jest, niezwykle ważną, dla Kościoła i w Kościele w Polsce, żeby młodzi ludzie uczyli się od wczesnej swojej młodości czynienia dobra w sposób bezinteresowny" – zaznaczył witając zgromadzonych kard. Kazimierz Nycz.

„To jest niezwykle wrażliwy i ważny odcinek działalności charytatywnej, w której jest miejsce, jest potrzeba, pilna potrzeba wolontariatu i Bogu dzięki ten wolontariat rośnie. Natomiast żeby rósł szybciej, i żeby rósł w sposób przygotowany i zaplanowany, niezwykle ważnym fragmentem tego wolontariatu jest, przede wszystkim z punktu wychowawczego, wolontariat wśród dzieci i młodzieży szkolnej – kontynuował w homilii ksiądz kardynał – Dlatego nie do przecenienia jest reprezentacja tutaj zgromadzonej młodzieży Szkolnych Kół Caritas z większości diecezji polskich, jako przedstawicieli tych wszystkich kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi, którzy angażują się w ten sposób, i przygotowują się do tego, by umieć swoje życie dawać, dawać na pożytek innych ludzi".

„Motywacją, uzasadnieniem charytatywności Kościoła jest wiara, wiara w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego – dodał kaznodzieja – Bez tego, ta rzeka charytatywności niezasilana, niemotywowana najgłębiej jak można, wcześniej czy później musiałaby wyschnąć, albo stać się zwykłą filantropią".

„Do dnia dzisiejszego przewinęło się przez Szkolne Koło ok. 200 osób jest to dość prężna grupa, która aktywnie angażuje się w różne dzieła miłosierdzia w naszej parafii św. Jana Chrzciciela w Łącku. Nasze działania to głównie pomoc ubogim, odwiedzanie ludzi chorych, samotnych, także pomoc w szkole uczniom, którzy potrzebują pomocy przy nauce, odrabianiu lekcji, a także różne akcje jak zbieranie żywności dla potrzebujących, również akcje związane z oczyszczaniem grobów na Wszystkich Świętych" – wylicza ks. Tomasz Franczak, pracujący w szkole Łącku, gdzie od 2008 roku funkcjonuje Koło Caritas.

„Co drugi tydzień nasza szkoła wyjeżdża do Grywałdu i pomagamy tam ludziom – opowiada Klara Wiatr, należąca do Koła Caritas – Jedna trzecia osób, które tam jadą pomaga na przykład karmić osoby potrzebujące, druga pomaga siostrom zakonnym robić pożywienie dla nich, a następna rozmawia z osobami starszymi, aby wesprzeć je duchowa".

Patrycja Majerska od 2 lat należy do Koła Caritas: „Przyjechałam tutaj, ponieważ mam prośby, które chciałam przedstawić Bogu, ale także chciałam spotkać młodzież, która działa w innych szkołach Caritas, zapoznać się z nimi, poznać co ich skłoniło do tego, że są w tym szkolnym Kole Caritas" – mówi Patrycja.

Na zakończenie Mszy św. abp Stanisław Nowak odczytał Akt Zawierzenia SKC Matce Bożej.


 
Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły, która włącza się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas diecezjalną i parafialną. Zasadniczym celem powołania SKC jest angażowanie dzieci i młodzieży w niesienie pomocy potrzebującym najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym.

Członkowie SKC przychodzą z pomocą materialną swoim rówieśnikom organizując zbiórki odzieży, fundując obiady w szkolnej stołówce, zakupując przybory szkolne. SKC uczestniczy również w akcjach charytatywnych organizowanych przez Caritas diecezjalną lub parafialną.

Wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas odwiedzają ośrodki opiekuńczo wychowawcze prowadzone przez Caritas diecezjalną: hospicja, domy spokojnej starości, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, świetlice parafialne, pomagając ich podopiecznym.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / es

Więcej na: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda