Jasna Góra: przygotowanie do świąt

Na Jasnej Górze trwają intensywne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Codziennie w kaplicy Matki Bożej odprawiana jest Nowenna do Dzieciątka Jezus. A w ogrodzie jasnogórskim dobiegają końca prace przy budowie szopki, która zgodnie z tradycją będzie jedną z największych w Polsce.

Nowenna do Dzieciątka Jezus jest dawnym nabożeństwem, w sanktuarium na Jasnej Górze została zainicjowana 47 lat temu przez ówczesnego kustosza bazyliki o. Remigiusza Toborowicza – opowiada o. Melchior Królik, jasnogórski archiwista. Przez 9 ostatnich dni Adwentu (od 16 do 24 grudnia) na zakończenie wieczornej Mszy św. w kaplicy Matki Bożej, celebrans i wierni podejmują intonowane przez organistę wezwania nowennowe i kolejne zwrotki psalmu: "Radujcie się niebiosa i wesel się ziemio" z codziennym śpiewem antyfony: "Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem".

O. Królik podkreślił, że nowenna stanowi najważniejsze, duchowe przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. – Musimy się strzec przed tym, żeby cały ten balast przygotowania zewnętrznego do świąt nie przysłonił nam tego, co jest istotne. Treścią uroczystości są słowa: ‚Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy kto w Niego uwierzy miał życie wieczne" – zaznaczył zakonnik.

Obok duchowych, w sanktuarium widać także intensywne przygotowania zewnętrzne. W ogrodzie jasnogórskim, na tzw. fosach dobiegają już końca prace przy bożonarodzeniowej szopce. Zajmie ona ok. 2,5 tys. m2 powierzchni i tradycyjnie będzie jedną z największych w Polsce.

„Nowe miejsce na budowę szopki jest dla mnie dużym wyzwaniem – mówi br. Dawid Respondek, jasnogórski dekorator, który po raz czwarty czuwa nad budową betlejemki – Jest to teren dużo większy niż powierzchnia, jaką miałem do wykorzystania w Wieczerniku, a przede wszystkim jest to zupełnie inna przestrzeń, w dużej mierze ukształtowana przez roślinność. Sztuką jest wykorzystać to, co dała natura i architektura Jasnej Góry i stworzyć tam scenerię szopy, w której narodził się Jezus”.
W tym roku jasnogórska szopka nadal będzie nawiązywać do trwającego jubileuszu 700-lecia zatwierdzenia Zakonu Paulinów i nadania reguły św. Augustyna.

Jasnogórscy paulini oraz zespół Radia Jasna Góra zainicjowali także konkurs na "Wieczernikowa choinkę". Adresowany jest on do uczniów częstochowskich szkół podstawowych. Chęć przystrojenia świątecznych drzewek zgłosiło 16 szkół. Zadaniem młodzieży będzie własnoręczne przygotowanie ozdób, tak jak to czynili to nasi przodkowie i „ubranie” drzewek ustawionych w Wieczerniku, miejscu gdzie dotąd znajdowała się szopka.

Konkursowe jury tworzyć będą jasnogórscy pielgrzymi, którzy oddadzą swój głos, na ich zdaniem, najpiękniej ozdobioną choinkę. Specjalna urna na głosy ustawiona będzie w Wieczerniku w dniach od 25 grudnia 2008 r. do 16 stycznia 2009 r.

za: www.niedziela.pl