Jezuici: Prezentacja wrześniowego numeru Przeglądu Powszechnego (PP/9)

We wrześniowym numerze „Przeglądu Powszechnego" wybitny filozof idei, profesor Andrzej Walicki prowadzi nas do rozumienia istoty mesjanizmu. Zakłada on sprowadzenie eschatologii na ziemię, przeniesienie w nasz świat Królestwa Bożego oraz oczekiwanie drugiego Mesjasza.

 
Dlatego trzeba być ostrożnym w nadawaniu nagłym wypadkom i klęskom
żywiołowym znamion mesjanistycznych. Tym niemniej wielu ludzi w splocie
symbolicznych i wyjątkowych okoliczności tragedii pod Smoleńskiem z 10
kwietnia próbowało doszukiwać się głębszego przesłania.
Magdalena Bajer zauważa, że to wtedy cały świat usłyszał o zbrodni popełnionej 70 lat temu na polskich oficerach, ujawnił się Majestat Rzeczypospolitej oraz wspólnota wartości globalnego świata polityki i ekonomii. Ksiądz Jan Sochoń próbuje mesjanistyczne orędzie romantyczne odczytywać w kontekście współczesnej misji Polski w Europie i świecie. Może Polska ma być „lustrem Ewangelii" dla słabnącego chrześcijaństwa? Nikodem Bończa-Tomaszewski stara się złagodzić lęk przed mesjanizmem, rozumianym często jako zlepek wszystkich zagrożeń natury ksenofobiczno-nacjonalistycznej. Zwraca uwagę, że problemy Polaków nie dotyczą mesjanizmu, ale niemożności odnalezienia tożsamości we współczesnym świecie. Tomasz Traczyk przybliża nam myśl współczesnych polskich neopogan, którzy proponują powrót do naturalnej kultury przedchrześcijańskiej, czerpiącej wprost z pierwotnego, polskiego i słowiańskiego ducha.

O potędze słowa, które dotyka nas do żywego pisze Marcin Cielecki w artykule „Królewski charakter pisma". Z kolei Leszek Jasiński odwołując się do najnowszej historii stara się odpowiedzieć na pytanie: czy dyktatura dobrze służy gospodarce? Analizując bilans wojny domowej w Hiszpanii w latach 30-tych ubiegłego stulecia Jerzy Gaul zwraca uwagę na prawdziwych przegranych tej batalii. Z wywiadu przeprowadzonego przez Elizę Leszczyńską-Pieniak z historykiem Jarosławem Pałką dowiemy się więcej o generale Piotrze Mossorze. Dwa teksty poświęcamy jednej z najboleśniejszych ran współczesnego Kościoła: pedofilii. Sebastian Duda ukazuje ten problem głównie w kontekście amerykańskim, natomiast jezuiccy profesorowie z Uniwersytetu Gregoriańskiego rysują psychologiczny portret pedofila oraz ukazują skalę tego zjawiska w Kościele na tle innych społeczności.

W obecnym numerze rozpoczynamy publikację cyklu opowiadań Rafała Wojasińskiego. Zapraszamy również do lektury omówień i recenzji aktualnych wydarzeń kulturalnych oraz komentarzy do czytań niedzielnej liturgii przygotowywanych przez Bogdana Sadowskiego.

Krzysztof Ołdakowski SJ

Za: Radio Watykańskie