Jezuici: Świat wolny od min przeciwpiechotnych

100110g.pngNa początku grudnia 2009 r. ponad tysiąc osób z różnych krajów świata uczestniczyło w Cartagenie w Kolumbii w szczycie Świat bez Min. Szczyt został zorganizowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych i był Drugą Konferencją Przeglądową w ciągu ostatnich dziesięciu lat od wejścia w życie Konwencji Ottawskiej, zakazującej używania min przeciwpiechotnych i zobowiązującej do ich zniszczenia.
Jesuit Refugee Service (Jezuicka Służba Uchodźcom), która jest członkiem założycielskim Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zakazu Min Lądowych aktywnie uczestniczy w tych działaniach.


Złożyła m.in. 4 wnioski: o zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych przez miny i bomby kasetowe
oraz wojenne pozostałości wybuchowe, o szybsze oczyszczenie terenów
zaminowanych, o zachęcenie państw do podpisania Konwencji Ottawskiej
oraz Traktatu z Oslo w sprawie bomb kasetowych.

Potrzeba jeszcze tylko sześciu sygnatariuszy, aby Konwencja stała się prawem międzynarodowym.

Polska podpisała Konwencję Ottawską, ale niestety dotychczas Rząd RP jej nie ratyfikował. Jest jedynym – obok Wysp Marshalla – pierwotnym sygnatariuszem Konwencji, któremu nie udało się dokonać ratyfikacji przez 10 lat.

Więcej: Położyć kres erze min

Możesz pomóc: podpisz petycję do Polskiego Rządu!

Zobacz: Bomby kasetowe w naszych arsenałach.

Za: www.jezuici.pl.