Jezuici: warsztaty ikonopisania w Warszawie

091009b.jpg 12 i 17 października
rozpocznie się w Warszawie kolejna edycja semestralnych warsztatów
ikonopisania 1-go stopnia. W zajęciach, w dwóch grupach w trybie
wieczorowym i zaocznym (w poniedziałki i soboty), udział weźmie 40
osób. Przedmiotem kursu jest wprowadzenie uczestników w duchowy świat
ikony, jako owocu wiary i sztuki, na przykładzie ikony Oblicza
Chrystusa. Oryginalnością proponowanych spotkań jest ich praktyczny
charakter. Warsztaty organizuje o. Jacek Wróbel SJ z grupą Droga Ikony.

W odróżnieniu od wielu proponowanych w domach rekolekcyjnych i różnych
ośrodkach sesji na temat ikon, prowadzone przez Drogę Ikony warsztaty
wprowadzają w podstawy tradycyjnej techniki ikonopisarskiej, ukazując
proces twórczy jako doświadczenie modlitwy. Tematem kursu 1-go stopnia
jest poznanie teologicznych aspektów ikony Oblicza Chrystusa jak i jej
warsztatu: zasad sporządzania szkiców, elementów pozłotnictwa,
sporządzania farby temperowej, oraz samo studium „pisania” ikony.
Absolwenci kursu podstawowego mogą następnie ubiegać się o przyjęcie na
2 stopień, tematycznie związany z ikonografią Matki Bożej. Kursy 2-go
stopnia odbywają się w semestrze wiosennym. Warsztatowej części kursów
obu stopni towarzyszą wykłady teoretyczne na temat historii, symboliki
i teologii ikony.
 
091009b1.jpg
 
Od lata 2008 roku, od kiedy Droga Ikony –
istniejąca już od 2001 r. – rozszerzyła swoją działalność, w
semestralnych i wakacyjnych kursach 1 i 2 stopnia udział wzięło ponad
80 osób z całej Polski. Pośród adeptów nauki ikonopisania znaleźli się
zarówno artyści, absolwenci szkół artystycznych jak i osoby bardzo
amatorsko związane z twórczością plastyczną, niezależnie od
wykształcenia i profilu wykonywanych zawodów. Zdolności rysunkowe i
malarskie kandydatów nie stanowią głównego wymogu do uczestnictwa w
kursach, jest nim natomiast gotowość zbliżenia się do ikony i
ikonopisania jako do twórczej drogi duchowej. W tej też perspektywie
proponowane są kursy warsztatowe jak i zajęcia w pracowni Drogi Ikony.

Pod
koniec października w Lubaczowie, w Muzeum Kresów, zostanie otwarta
wystawa zatytułowana „Oblicza ikony”, na której zostaną pokazane XVII –
XIX w. ikony ze zbiorów Muzeum w zestawieniu ze współczesnymi ikonami
powstałymi w pracowni Drogi Ikony, a także prezentacja warsztatu
ikonopisania. Wystawie będzie towarzyszył serwis internetowy poświęcony
tematyce ikonograficznej. Więcej informacji nt. wystawy oraz
działalności Drogi Ikony można będzie znaleźć na stronie www.