Jezuici: ‚Życie Duchowe’ na lato

100628h.png Letni numer kwartalnika "Życie Duchowe" poświęcony jest tematowi "Kochać samego siebie". Jak zauważa we wstępie do numeru redaktor naczelny pisma Józef Augustyn SJ, dziś prezentowanie tematu miłości samego siebie "wpisuje się we współczesną promocję praw człowieka, jednak bez otwartego mówienia o jego obowiązkach. W takim podejściu łatwo zarazić, a nawet zatruć temat miłości do siebie postawą roszczeniową – nastawioną na branie bez dzielenia się z innymi". Jak zatem kochać samego siebie?

W numerze na ten temat publikujemy między innymi rozważania Tomasza
Kota SJ poświęcone biblijnemu przykazaniu Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego.
Artykuł jest próbą odpowiedzi na
pytanie, czy miłość własna jest koniecznym i uprzednim warunkiem, by
kochać innych? Stanisław Morgalla SJ przedstawia natomiast podstawowe
grzechy przeciw miłości własnej, podając kilka najważniejszych
rozróżnień pomocnych w autorefleksji i rachunku sumienia z miłości
siebie. Polecamy także artykuł Marii Król-Fijewskiej, w którym autorka
opisuje pułapki tak modnej dziś asertywności. W numerze ponadto tekst
Leona Nieściora OMI Nienawiść siebie u Ojców pustyni oraz Jana
Krasickiego Miłość siebie i samolubstwo u Bierdiajewa.

W
"Duchowości Ćwiczeń" publikujemy artykuł Dariusza Michalskiego SJ pt.
Modlitwa w "Ćwiczeniach duchownych"
poświęcony doświadczeniu
pogłębionej modlitwy w czasie ignacjańskich rekolekcji, a w dziale
"Modlitwa i życie" – rozważania Krzysztofa Wonsa SDS o formacji ucznia
według Ewangelii św. Marka. Wśród "Rozmów duchowych" zachęcamy do
lektury wywiadu ze Stanisławem Jerzym Bryndalem, ołpińskim
artystą-rzeźbiarzem, który opowiada o swoich artystycznych inspiracjach
i wzorach, a także rozmowę z ks. prof. Stanisławem Haręzgą na temat
lektury Biblii.

W numerze zamieszczamy także świadectwa,
felietony w dziale "Słowo, obraz, czyn" oraz recenzje interesujących
książek.

Za: www.jezuici.pl.