Już wkrótce „Asyż we Wrocławiu”

W niedzielę, 9 X 2011, w Hali Stulecia we Wrocławiu odbędzie się świętowanie Jubileuszu 25-lecia Światowego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu, który odbył się 27 X 1986. Głównym organizatorem spotkania międzyreligijnego jest Fundacja Pax et Bonum, działająca przy kościele św. Antoniego we Wrocławiu.

 
Program jubilueuszowy pod nazwą "Asyż we Wrocławiu" otworzą dwa panele dyskusyjne, przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, przedstawicieli różnych religii (godz. 14,00). Po nim koncertował będzie dla młodzieży muzyk z Wietnamu – Tran Quang Hai (godz. 15,30). W dalszej części odbędzie się Gala Laureatów, zwycięzców różnych konkursów przeprowadzonych w szkołach wrocławskich, obejmujących tematykę pokoju w świecie (godz.17,00).

Okolicznościowy pokaz fontanny (woda, światło, dźwięk, obraz) otworzy główną część jubileuszu: spotkanie przywódców religijnych i świeckich, którzy wygłoszą "Orędzie Pokoju" i podpiszą wspólną Deklarację (godz. 19,30). Do wygłoszenia Orędzia zostali zaproszeni reprezentanci Kościoła katolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, Ligi muzułmańskiej i Związku gmin wyznaniowych żydowskich. Świętowanie zamknie koncert litewskiego Chóru Aidija z Wilna (godz. 20,15).

Do Wrocławia mają przybyć ministrowie prowincjalni, reprezentujący wszystkie prowincje franciszkańskie w Polsce, których jest dziesięć. Przed spotkaniem w Hali Stulecia, odprawią oni w kościele pw. św. Antoniego mszę świętą o pokój na świecie (godz. 10,30).

"Choć program składa się z różnych ciekawych elementów – powiada o. Tobiasz Mariusz Fiećko OFM – «Asyż we Wrocławiu» będzie jedynie namiastką tego, co działo się w Asyżu w roku 1986, w obecności Jana Pawła II. Niemniej będzie to nasza «lekcja Asyżu», która według błogosławionego papieża winna być stale przerabiana".

W ocenie Benedykta XVI wydarzenie międzyreligijne w Asyżu – z inicjatywy Jana Pawła II – było "trafnym proroctwem, intuicją wielką i opatrznościową". W jego 25. rocznicę (27 X 2011) również uda się do miasta świętych Franciszka Klary, by z przywódcami i przedstawicielami innych religii przeżyć dzień wspólnej "refleksji, dialogu i modlitwy". Tematem dnia będzie "Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju", a jego spełnienie rozpocznie pielgrzymka specjalnym pociągiem z Rzymu do Asyżu, w którym z Ojcem Świętym pojadą zaproszeni goście różnych religii świata.

Za: www.franciszkanie.com

 

 
List Ministra Prowincjalnego o. Wacława Stansiława Chomika do braci
 
Drogi Bracie.
 
W myśl 29. mandatu Kapituły Generalnej 2009 w 25. rocznicę Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, który zainicjował w Asyżu błogosławiony Papież Jan Paweł II w roku 1986, zapraszam do udziału w spotkaniu międzyreligijnym – 9 X br. w Hali Stulecia we Wrocławiu, w godzinach popołudniowych. Zorganizowane pod nazwą „Asyż we Wrocławiu”, ma być ono doświadczeniem i przeżyciem tego, co Ojciec Święty nazwał „duchem Asyżu”. Dla nas Asyż i jego duch to dwie legendy świętości: Franciszek i Klara – to symbol modlitwy, braterstwa, pojednania i pokoju, to ideał łagodności, pokory, poczucia Boga i oddania się na służbę wszystkim.

Gdy wspominamy dwie asyskie legendy świętości, trzeba nam w uroczystość św. Ojca naszego Franciszka ogarnąć myślą i sercem świętą Matkę Klarę i jej „ubogie siostry”. Jest potrzebą chwili, by bracia mniejsi na różne sposoby włączali się w trwający Jubileusz 800-lecia Konsekracji św. Klary i powstania Zakonu Ubogich Sióstr (1212-2012). Niedawno siostry „Roślinki” Franciszkowej ogarniały dziękczynieniem nasz Jubileusz 800-lecia Reguły, dziś wyraźniej chcemy być z nimi. Mamy wspólną historię, mamy ten sam Krzyż św. Damiana, mamy to samo pobożne pragnienie, aby Najwyższy stale rozjaśniał nam ciemności serca oraz udzielał wiary prawdziwej, nadziei niezachwianej i miłości doskonałej.

Stańmy przed Krucyfiksem z San Damiano. Do zatrzymania się przed nim motywuje nas rozpoczynająca się niebawem w Prowincji wizytacja generalna i perspektywa 37. Kapituły Prowincjalnej, przewidzianej w kwietniu przyszłego roku. Św. Matka Klara, jak również Jan Paweł II z myślą o trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa (por. Novo millennio ineunte, 16-28), postuluje nam kontemplację oblicza Ukrzyżowanego Pana. W Jezusa-Oblubieńca należy się wpatrywać, aby się z Nim utożsamiać, oglądać Go, aby się w Niego przemieniać, rozmyślać o Nim, aby intelektem Go zrozumieć i wolą Go przyjąć za swoją własność (por. 4. List do Agnieszki). Realizacja postulatu Ksieni z San Damiano (i Jana Pawła II) pozwoli nam osiągnąć słuszne cele tak wizytacji, jak kapituły prowincjalnej.
Na koniec jeszcze raz zapraszam do Wrocławia. Rozumiem, że nie każdy będzie mógł uczestniczyć w międzyreligijnym spotkaniu, ale każdego proszę, gdziekolwiek w tym czasie będzie, o realizację „trwałej lekcji Asyżu” (Jan Paweł II) poprzez modlitwę o pokój w świecie. Przede wszystkim jednak Pan niech Ciebie obdarzy pokojem – drogi Bracie. To moje trwałe życzenie, a dziś – w uroczystość św. Ojca naszego Franciszka – wzmacniam jego siłę: Pan niech obdarzy Cię pokojem!

o. Wacław Stanisław Chomik OFM
Minister Prowincjalny
 

Wrocław, Uroczystość św. Ojca Franciszka, 4 X 2011