Kanonicy Regularni: Księża Biskupi u Stóp Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

100622c.png W dniach od 18 do 20 czerwca br. w Olsztynie trwa 352 Zebranie Plenarne Episkopatu Polski. Połączone jest ono z obchodem uroczystości jubileuszowych 750-lecia Warmińskiej Kapituły Katedralnej, które odbędą się 20 czerwca 2010 r. we Fromborku.
W czasie pobytu na Warmii część Księży Biskupów mieszka w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie, dzięki czemu kanonicy mieli możliwość uczestniczenia 19 czerwca w Eucharystii sprawowanej przez 25 Księży Biskupów.

Mszy św.  przewodniczył Ks. Bp Stanisław Napierała –ordynariusz
kaliski, a okolicznościowe Słowo Boże wygłosił Ksiądz Proboszcz Józef
Stramek. Podczas homilii ks. Proboszcz przedstawił historię objawień
gietrzwałdzkich oraz przybliżył wszystkim zgromadzonym pobożność „
Świętej Warmii”.
 
W słowie końcowym ks. bp  Stanisław Napierała
wyraził  w imieniu wszystkich zgromadzonych biskupów, wielką radość z
możliwości przebywania w Sanktuarium Gietrzwałdzkim u stóp Pani Ziemi
Warmińskiej, w miejscu gdzie Matka Boża zechciała się objawić na Ziemi
Polskiej i podziękował za gościnne przyjęcie przez Księży Kanoników
Regularnych Laterańskich, Siostry Katarzynki i Siostry Służki NMP.

Za: www.kanonicy.pl.