Kapituła elekcyjna Ubogich Sióstr św. Klary

091207e.png W Kaliszu, dnia 6 grudnia 2009 r., Ubogie Siostry św. Klary, wybrały zarząd monasteru, ponownie w następującym składzie: s. M. dr Elżbieta Raszczyk – ksieni, s. M. Magdalena Ziaja – wikaria, s. M. Agnieszka Tudorowska – radna. Kapitule elekcyjnej przewodniczył o. prowincjał dr Filemon T. Janka z Poznania. Wizytację kanoniczną poprzedzającą kapitułę, z mandatu ministra prowincjalnego, przeprowadził o. Adrian A. Buchcik z klasztoru w Bludenz (Austria).

Ubogie Siostry św. Klary utrzymują się głównie z własnej pracy, ale też
z życzliwości dobrodziejów. W okresie sprawozdawczym siostry odnotowały
większe zainteresowanie dziewcząt sposobem ich życia oraz minimalny
przyrost powołań. Wizytator w swojej relacji stwierdził, że wspólnota
kaliskich klarysek jest rozmodlona, prezentuje wysoki poziom życia
duchowego oraz wysoki stopień kultury osobistej i jest scalona.
Najważniejszym zadaniem sióstr jest troska o wierność charyzmatowi św.
Klary.