Kapituła Generalna Sióstr Serca Maryi

100114c.png W dniach od 8 do 11 stycznia 2010 roku w sanktuarium kalwaryjskim odbyła się Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca NMP. Celem spotkania, było dziękczynienie za 50 lat oficjalnego istnienia Zgromadzenia, refleksja nad jego przyszłością oraz wybór nowej Przełożonej Generalnej i Rady Generalnej.
Podczas trwających trzy dni obrad, Siostry Serca Maryi (popularna nazwa), podejmowały tematy związane z dotychczasowym stylem życia sióstr oraz dyskutowały nad własnym charyzmatem, który pragnęłyby właściwie odczytać w kontekście aktualnych wyzwań Kościoła i świata.

Między innymi siostry podjęły decyzję o
czynnym włączeniu się do Wielkiej Nowenny Fatimskiej, przygotowującej
do 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Swoje postanowienie
siostry tłumaczą zbieżnością charyzmatu Zgromadzenia z najważniejszymi
elementami orędzia fatimskiego, jakimi są: kult Niepokalanego Serca
Maryi, stała modlitwa, duch ofiary oraz dziecięctwo duchowe.

Siostry, które jako jedyne z habitowych zgromadzeń w Polsce, odwołują się w swej nazwie do Niepokalanego Serca Maryi, w szczególny sposób pragną szerzyć Jej kult oraz ofiarowywać swoje modlitwy i praktyki pokutne w intencji grzeszników. W tym celu na swojej stronie internetowej www.siostry.info wkrótce uruchomią skrzynkę intencji, gdzie będzie można polecać modlitwie sióstr osoby z naszych rodzin, które oddaliły się od Boga. Już teraz można drogą e-mail na adres [email protected], lub listownie (adresy domów na stronie internetowej), kierować prośby o modlitwę w tej intencji.

W drugim dniu obrad siostry dokonały wyboru nowej przełożonej
generalnej, którą została s. Marta Muskus dotychczasowa przełożona domu
generalnego w Niepołomicach. Nowa matka generalna pochodzi z Leżajska.
W przeszłości była referentką powołaniową, mistrzynią nowicjatu oraz
asystentką generalną.

Początki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny sięgają roku 1911. Żyjący we Lwowie o. Konstanty Marszałowicz TJ
zebrał wokół siebie grupę pobożnych dziewcząt zakładając Stowarzyszenie
Miłości Bożej. W zamierzeniach założyciela Stowarzyszenie miało podjąć
pracę misyjną i posługę w Kościele lokalnym.
Siostry żyjąc skromnie oddawały się pracy charytatywnej we Lwowie, a po
śmierci opiekuna przekształciły się w habitowe Zgromadzenie Sióstr
Niepokalanego Serca NMP. Czasy powojenne sprowadziły siostry do Krakowa
oraz na ziemie odzyskane. Jednocześnie siostry starały się o
zatwierdzenie Zgromadzenia przez władze kościelne. Rok 1952 przyniósł
uregulowanie prawne istnienia Instytutu, dzięki któremu siostry złożyły
swoje pierwsze śluby zakonne. Zatwierdzenia Zgromadzenia dokonał ks.
biskup Franciszek Jop 6 stycznia 1959 roku w Opolu.

dm

Za: www.kalwaria.eu.