Kapituła inspektorialna salezjanów inspektorii warszawskiej

100407f.png W Lutomiersku koło Łodzi salezjanie inspektorii warszawskiej rozpoczęli Kapitułę inspektorialną, która wyznaczy najważniejsze kierunki działania w ramach ich pracy wychowawczo-duszpasterskiej. Kapituła inspektorialna jest kontynuacją na szczeblu lokalnym 26. Kapituły Generalnej Salezjanów Księdza Bosko, która odbyła się w 2008 roku pod hasłem „Da mihi animas caetera tolle”, podejmując refleksję nad wiernością charyzmatowi i założycielowi Zgromadzenia, św. Janowi Bosko.

Obrady rozpoczęła msza św. pod
przewodnictwem ks. inspektora Sławomira Łubiana. Bierze w nich
udział 66 salezjanów: radcy inspektorialni, dyrektorzy i delegaci
wspólnot oraz delegaci inspektorii. Oficjalnego otwarcia kapituły
dokonał jej kierownik ks. Krzysztof Jakubowski. Uczestniczyły w nim
także siostry salezjanki, salezjanie świeccy oraz młodzież.

Kapituła inspektorialna jest drugim
etapem refleksji na formą duszpasterstwa salezjanów w centralnej i
północno-wschodniej Polsce w najbliższym trzechleciu. Na przełomie
roku poszczególne wspólnoty wybrały swoje priorytety. Dotyczą one
przede wszystkim podniesienia poziomu oddziaływania
wychowawczo-duszpasterskiego wśród młodzieży oraz odnowienia
życia charyzmatem samych salezjanów. Z przygotowanego przez
wspólnoty lokalne materiału kapitulni wybiorą główne kierunki,
które będą obowiązujące dla całej inspektorii.

Obrady odbywają się w pomieszczeniach
szkoły muzycznej II stopnia, którą od kilkunastu lat prowadzą
salezjanie w Lutomiersku. W tym roku został oddany do użytku nowy
pawilon, w którym mieszczą się pokoje uczniów, mała sala
koncertowa oraz kilka sal lekcyjnych. Całość powstała ze środków
Zgromadzenia jako wotum wdzięczności Bogu w 150. rocznicę
powstania Salezjanów Księdza Bosko.

Kapituła zakończy się 9 kwietnia.

Statystyki inspektorii warszawskiej
salezjanów:

297 współbraci

27 wspólnot

15 szkół (szkoła podstawowa,
gimnazja, licea, szkoła wyższa)

ośrodek wychowawczy

5 burs i internatów

28 parafii

3 duszpasterstwa akademickie

Za: www.salezjanie.pl.