Kapłan w służbie Bogu i ludziom

100220c.png Wydawnictwo Alleluja Księży Zmartwychwstańców w Krakowie, opublikowało książkę o. Andrzeja Derdziuka OFMCap pt. „Kapłan w służbie Bogu i ludziom”. Jest to 31. pozycja w ramach serii wydawniczej „Vita Consecrata”. Autor, który sam od 23 lat jest kapłanem, zaprasza do prześledzenia istotnych wymiarów daru i tajemnicy kapłaństwa i ubogacenie się przykładem świętych sług ołtarza.
Książka składa się z 9 rozdziałów, które są zbiorem rozważań powstałych i wygłaszanych na przestrzeni wielu lat. Kierowane były i są do duchownych i świeckich mając na celu pogłębienie tajemnicy powołania do służby Bożej.

Początkowe rozdziały opisują historię powołania i wskazują na znaki pomagające w jego rozeznaniu, podkreślając jednocześnie niezastąpioną rolę rodziny wspomagającej młodego człowieka w odważnym powiedzeniu Bogu „tak”.

Prezentując misję kapłana autor mocny akcent kładzie na konieczność wiary – wiary w Boga, w drugiego człowieka i w samego siebie. Przez wiarę i autentyczne przylgnięcie do Chrystusa, który jest źródłem i kresem powołania kapłana, kapłan odkrywa miłość Boga i postrzega jak ważny jest w oczach Bożych każdy człowiek. To jest źródłem duchowego ojcostwa kapłana przekazującego życie Boże poprzez głoszenie ożywiającej nadziei i wzmacnianie jej mocą sakramentów. Tylko przez autentyczne świadectwo życia kapłan może stać się reformatorem środowiska, w którym żyje.

O. Andrzej należąc do zakonu kapucynów styka się z różnymi uwarunkowaniami realizacji posłannictwa kapłana stąd rozdział opisujący zadania kapłanów widziane z perspektywy Konstytucji Kapucyńskich. Jako szczególnie ważne zadania opisuje miłość pasterską, głoszenie Słowa Bożego, szafowanie sakramentami i współpracę z ludźmi świeckimi.

Podsumowaniem wszystkich rozważań staje się prezentacja sylwetki Ojca Pio z Pietrelciny, pierwszego prezbitera obdarzonego znakami świętych stygmatów i jego oddziaływania osobowością i życiem duchowym. Papież Benedykt XVI wskazał go jako wzór dla kapłanów.

O. Andrzej Derdziuk ur. w 1962 roku jest kapłanem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, doktorem habilitowanym teologii moralnej, profesorem KUL, kierownikiem Katedry Historii Teologii Moralnej KUL, wykładowcą w WSD kapucynów, autorem wielu publikacji naukowych i artykułów publicystycznych.
W Wydawnictwie Alleluja o. Andrzej Derdziuk wydał również 3 inne książki:
   – Aretologia konsekrowana, 2003
   – Szata świadectwa, 2003
   – Posłuszeństwo przełożonych, 2008

 
Andrzej Derdziuk OFMCap, Kapłan w służbie Bogu i ludziom,
Wydawnictwo Alleluja, seria Vita Consecrata, Kraków 2010, okładka miękka, ss. 136.