Kapucyni: Kapituła Namiotów – dzień I

W kapucyńskim klasztorze, w Krakowie rozpoczął się pierwszy dzień Międzynarodowej Kapituły Namiotów Braci Mniejszych Kapucynów. Na to niecodzienne wydarzenie przyjechało 174 braci z 22 krajów (Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Gruzja, Włochy, Irlandia, Turcja, Litwa, Łotwa, Malta, Holandia, Rosja, Czechy, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Ukraina, Węgry).

Przez trzy dni zakonnicy uczestniczą we wspólnotowym spotkaniu, podczas którego wysłuchują konferencji, wczytują się w słowo Boże, celebrują wspólne nabożeństwa i Eucharystie. Całemu spotkaniu towarzyszy temat „Panie, przymnóż nam wiary”. Spotkanie ma być zarówno odpowiedzią na problem dotykający współczesny Kościół, w tym również i zakon, jakim jest postępująca sekularyzacja i kryzys wiary, jak i poszukiwaniem dróg nowej ewangelizacji, do której wzywa papież.

Środa jest dniem pokuty i nawrócenia, i przebiega pod tytułem „Zaczynając od nowa”. Dzień rozpoczął się jutrznią i medytacją. Konferencję oraz homilię wygłosił br. Raniero Cantalamessa OFMCap – kaznodzieja Domu Papieskiego.

Kaznodzieja poświęcił poranną konferencję tematowi nawrócenia. Mówił, że z przyjściem Jezusa Chrystusa zmienia się całkowicie optyka zbawienia. Królestwo Boże nie jest rzeczywistością, na którą mamy sobie zasługiwać np. przez uczynki pokuty. Jest to darmowy dar Boga w Jezusie Chrystusie. Uczynki pokuty, trud nawracania się jest odpowiedzią miłości, serca, które czuje się kochane przez Boga i pragnie w pełni przyjąć to królestwo. Głoszenie Dobrej Nowiny nie powinno być nauczaniem (didache), a powinno być właśnie ogłaszaniem kerygmatu (kerygma). Br. Raniero ukazywał potrzebę osobistego przejścia przez doświadczenie Zesłanie Ducha Świętego. Bóg nas umiłował, to jest najważniejsze – kontynuował kaznodzieja apostolski. Nasza miłość do Boga przychodzi później, najważniejsza jest miłość, którą Bóg ma dla nas. To właśnie miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym powinna być treścią naszego głoszenia. Głoszenie to nie może zawężać się jedynie do słów, ale musi być również głoszeniem poprzez postawę, świadectwo radosnej wspólnoty, która żyje Jezusem.

 
20110908d1.png
 
Po konferencji br. Raniero dał osobiste świadectwo nawrócenia, które przeżył w swoim życiu. Dzielił się również faktem zostania wędrownym kaznodzieją. Na Eucharystii, podczas homilii, którą głosił, mówił że nie jest możliwe, by pokochać cnoty nawet jeśli jest to ubóstwo i czystość, pokochać można jedynie osobę, i tu kaznodzieja apostolski wskazywał na osobę Jezusa Chrystusa, który pierwszy nas umiłował.

Osobistemu wejściu w temat nawrócenia służyła skrutacja słowa Bożego, liturgia pokutna, której przewodniczył i wygłosił słowo br. Marek Przeczewski, a także adoracja eucharystyczna. Bracia przeżywają ten dzień poszcząc o chlebie i wodzie. Spotkanie potrwa do piątku, 9 września.

fot. br. Paweł Teperski OFMCap