Kapucyni: Logo Kapituły Namiotów

Kapucyni Europy w dniach 7–9 września 2011 roku w Krakowie będą przeżywać Kapitułę Namiotów zatytułowaną: „Panie, przymnóż nam wiary!”. Spotkanie to ma być poszukiwaniem odpowiedzi na problem sekularyzacji. Prezentujemy logo kapituły przygotowane przez br. Tomasza Wrońskiego OFMCap. Poniższa wykładnia symboliki logo jest próbą oddania intuicji, które miały wybrzmieć jako przesłanie Kapituły. Każdy jednak jest zaproszony do wczytywania się w symbolikę logo i poszukiwania własnych skojarzeń i odczuć.


„Ludzie potrzebują nadziei, aby mogli żyć chwilą obecną. Treścią owej nadziei jest »ten Bóg, który ma ludzką twarz i który nas do końca umiłował«. Kościół jest misyjny w swej istocie. Nie możemy zatrzymać dla siebie słów życia wiecznego, które otrzymaliśmy w spotkaniu z Jezusem Chrystusem, one są dla wszystkich, dla każdego człowieka. Każdy człowiek naszych czasów, czy o tym wie, czy nie, potrzebuje tego głoszenia”. (Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Synod Biskupów, Watykan 2011 r., Lineamenta, pkt 25.)

Dzisiejszy człowiek – Ty i ja, brat żyjący obok nas czy zamieszkujący odległy kontynent – tak samo potrzebujemy przepowiadania nowiny o Bożej miłości, o życiu, które mamy w Jezusie Chrystusie, dlatego misja głoszenia obejmuje cały świat, który w logo symbolizuje kula.

Kula ta została wypełniona na niebiesko – symbol nieba lub wody. Te z kolei uobecniają w sobie element nieskończoności – patrząc w niebo czy przyglądając się falującemu morzu, nie jesteśmy w stanie zobaczyć jego końca. Jezus po swoim zmartwychwstaniu zostawia apostołom misję, nieskończoną co do czasu i miejsca, aby Słowo przeniknęło każdą chwilę historii i by spadło na glebę każdego kawałka ziemi. Użyty kolor symbolizuje także sakrament chrztu, czyli zanurzenie człowieka w ożywczych wodach, którymi Jezus obmywa z grzechu i daje życie wieczne.

Niebieską barwę przełamują białe fale. Wdzierają się w koło, przenikają jego przestrzeń, by znowu ulecieć. Dynamika fal symbolizuje powiew Ducha Świętego, który zstępuje podczas sakramentu chrztu, ale także Ducha, który obecny jest zawsze wtedy, gdy przepowiadane jest Słowo. On ma moc przemienić życie człowieka, odnowić świat.

 

20110905h.png

W logo wpisane jest hasło Kapituły „Nova Evangelizatio” w języku łacińskim, języku Kościoła, łączącym kiedyś chrześcijańską Europę. Napis wychodzi poza obszar kuli, co symbolizuje misję Nowej Ewangelizacji, niesienia przesłania nadziei. Podobnie jak przepływające fale symbolizujące Ducha, tak i Nowa Ewangelizacja ma w sobie ten dynamizm rozprzestrzeniania się, wychodzenia ku drugiemu, ten twórczy niepokój apostolski, który nie pozwala spocząć.

W wyrazie ‚evangelizatio’ została zaakcentowana litera ‚t’ zapisana w kolorze czerwonym. To symbol krzyża Chrystusa, w którym zbawienie odnajduje każdy wierzący. To właśnie ten krzyż jest zbawieniem dla świata, to orędzie Jezusa Chrystusa z krzyża jest owym skandalem, na który nie chce zgodzić się współczesny świat, a który pragnie głosić chrześcijanin: że miłość jest silniejsza niż śmierć, że dzięki łasce Ducha Świętego nie trzeba odpowiadać złem na zło, że szatan, śmierć i grzech zostały pokonane w męce i zmartwychwstaniu Jezusa, czego każdy chrześcijanin chce być świadkiem. Litera ta przypomina również symbol Tau (taw) znak, którym posługiwał się św. Franciszek z Asyżu. Znak mający swoje głębokie znaczenie biblijne (Ez 9,1–11, Ap 14,1 i Ap 22,4), znak człowieka ocalonego i odkupionego przez Boga.

Podczas sakramentu chrztu chrześcijanin jest w sposób tajemniczy naznaczany znakiem Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Życie konsekrowane, życie zakonne jest próbą głębokiego i dojrzałego przeżywania tego sakramentu poprzez życie Ewangelią na wzór Jezusa – poprzez ślubowanie trzech rad ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. To właśnie sakrament chrztu i wynikające z niego łaski i zobowiązania przynaglają nas, aby iść i głosić, również na ulicach dzisiejszych miast, tę Miłość ukrzyżowaną i zmartwychwstałą, która przynosi sens życia dzisiejszemu człowiekowi.

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska.