Kapucyni: Polonia Restituta dla o. Hieronima Warachima

100110c.png Ojciec Hieronim Warachim, kapucyn, ks. Eugeniusz Miłoś i Jan Flisak
byli głównymi bohaterami ubiegłorocznego Święta Niepodległości w
Sędziszowie Młp. 11 listopada 2009 r. odebrali Ordery Odrodzenia
Polski, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu
dekoracji, w imieniu Prezydenta RP dokonał Senator Zdzisław Pupa, który
wnioskował do Prezydenta o przyznanie orderów. Ojciec Hieronim Warachim
został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, ks.
Eugeniusz Miłoś Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski zaś Jan
Flisak Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Program tegorocznych obchodów Święta Niepodległości
w Sędziszowie Młp. został storpedowany przez niesprzyjającą aurę. Nie
było uroczystego przemarszu sprzed Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury do
kościoła parafialnego, zrezygnowano także z wspólnego składania wieńców
przed ratuszem. Bez przeszkód udało się zrealizować pozostałe punkty
programu. Uroczystą Mszę św. Koncelebrowali ks. Krzysztof Gac, o.
Hieronim Warachim i ks. Eugeniusz Miłoś w asyście licznej grupy
zaproszonych duchownych. Ks. Krzysztof wygłosił homilię, w której,
stosownie do uroczystego dnia mówił o wolności i korzystaniu z niej w
kontekście indywidualnym i państwowym. Krzyż oficerski (ciąg dalszy na
str. 4) Po nabożeństwie delegacje: senatora RP Zdzisława Pupy, władz
samorządowych, NSZZ Solidarność, Związku Strzeleckiego „Strzelec”
złożyły wieńce pod obeliskiem poświęconym kapelanowi „Solidarności” ks.
Jerzemu Popiełuszce. Następnie uczestnicy uroczystości spotkali się w
sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie powitał ich
prowadzący uroczystość Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
Bogusław Kmieć. Imiennie przywitał m.in.: Senatora RP Zdzisława Pupę,
Przewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Stanisława
Wozowicza, Burmistrza Sędziszowa Młp. Kazimierza Kiełba, Zastępcę
Burmistrza panią Elżbietę Świniuch, Sekretarza Gminy Sędziszów Młp.
Jana Maronia. Szczególnie gorąco przywitał bohaterów uroczystości: o.
Hieronima, ks. Eugeniusza i naszego redakcyjnego kolegę Jana Flisaka,
którzy wkroczyli na scenę by odebrać przyznane odznaczenia. Odznaczonym
towarzyszyły burzliwe oklaski powstałej z miejsc widowni.

Po
dekoracji z gratulacjami pospieszyli: Senator Zdzisław Pupa, Burmistrz
Kazimierz Kiełb, Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Wozowicz oraz
harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Po chwili – moment
refleksji historycznej o. Hieronima Warachima oraz wspomnienia z
działalności patriotycznej ks. Miłosia i Jana Flisaka.

Na część
artystyczną uroczystości złożyły się występy Orkiestry Dętej WSK
Rzeszów, Zespołu Pieśni i Tańca „Rochy” oraz młodzieży z Zespołu Szkół
Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. pod opieką
mgr Bernadetty Frysztak. Uroczystości towarzyszyła wystawa
fotograficzna „Dawny Sędziszów Młp. i jego
mieszkańcy”.

Benedykt Czapka, Biuletyn Sędziszowski, Nr 11 (150) 27 listopada 2009 r., s. 3-4

Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta)

to
jedno z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych, nadawane za wybitne
osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki,
gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby
państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
Ustanowione ustawą z dnia 4 lutego 1921. W procedencji Orderów i
odznaczeń Order Odrodzenia Polski występuje po Orderze Orła Białego i
Orderze Wojennym Virtuti Militari, a przed Orderem Krzyża Wojskowego i
Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Order posiada 5 klas: klasa
I Krzyż Wielki; klasa II Krzyż Komandorski z Gwiazdą; klasa III Krzyż
Komandorski; klasa IV Krzyż Oficerski; klasa V Krzyż Kawalerski.
Insygniami orderu są krzyż na wstążce oraz gwiazda orderowa. W środku
krzyża, na czerwonym tle znajduje się biały orzeł, w emaliowanym otoku
napis: Polonia Restituta. Wstążka orderowa barwy czerwonej z białymi
prążkami. W okresie międzywojennym Order Odrodzenia Polski otrzymali
m.in.: Ignacy Jan Paderewski, Władysław Reymont, Gabriel Narutowicz,
Jan Parandowski.

Podziękowanie o. Hieronima Warachima w dniu wręczenia Orderu Odrodzenia Polski

Na
ręce Pana składam serdeczne podziękowanie Panu Prezydentowi Rzeczy
Pospolitej Polski, Panu Lechowi Kaczyńskiemu, za odznaczenie mnie
Krzyżem Komandorskim. Dziękuję Panu Panie Prezydencie i życzę Panu
Bożego błogosławieństwa w jego odpowiedzialnej pracy dla naszej
Ojczyzny. W tym odznaczeniu odczytuję wyrazy uznania dla polskiego
duchowieństwa za pozytywne oddziaływanie na polskie społeczeństwo.
Jeśli zaś w życiu uczyniłem coś dobrego, uważam to za dar Boga, i za
ten dar, Bogu niech będą dzięki.

1. Pozwólcie Państwo, że na tle
dzisiejszej 91 rocznicy niepodległości Polski, podzielę się z Państwem
móją krótką refleksją o niepodległej Polsce. Urodziłem się pod
austriackim zaborem, we Lwowie, mieście zawsze wiernym Polsce –
Leopolis semper fidelis. Wzrastałem Jak wówczas mówiono, w
„zmartwychwstałej Polsce" , w Polsce wolnej i niepodległej. Dziś
właśnie 91 rocznica odzyskanej niepodległości, dnia 11 listopada 1918
roku. Uczono i wychowywano nas, młode pokolenie Polaków, w duchu
żarliwego patriotyzmu, gorącej miłości ojczyzny, którą należało kochać
jak matkę. .Śpiewaliśmy : „Wszystko co nasze Polsce oddamy." Cały Naród
przeżywał wspaniały rozwój wolnej ojczyzny. Cieszono się dostępem
Polski do morza, powstawała Gdynia, budowano polski port nad Bałtykiem,
rozwijała się polska flota morska. Dzięki mądrym politykom zaplanowano
Centralny Okręg Przemysłowy tzw. COP : Stalowa Wola, Mielec, Mościce .
Rozwijał się górniczy i przemysłowy Śląsk. Upowszechniał się dobrobyt.
Naród oddychał wolnością.

2. Wspaniały rozkwit odrodzonej Polski
przerwała druga wojna światowa. Polska padła ofiarą sąsiadów. Hitler i
Stalin podali sobie ręce, i podzielili się Polską. Polski Naród
przeżywał dramat wojny, aresztowań i wyroków śmierci. Byliśmy świadkami
obozów koncentracyjnych, wywożenia na Sybir, niszczenia Polski.
Zakończenie drugiej wojny światowej przyniosło Polsce największą klęskę
w jej dziejach. Alianci Polski – Anglia i Stany Zjednoczone, za
bohaterską walkę na wszystkich frontach świata, zdradzili i sprzedali
Polskę Stalinowi. Świadcząc tym ustalenia w Teheranie, na Jałcie i w
Poczdamie. To jest bolesna prawda historyczna, o której Polacy powinni
pamiętać, a młode pokolenie o tej historycznej prawdzie pouczać. Polska
straciła połowę swego terytorium. Nastąpiła dramatyczna ekspatriacja
Polaków z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Polskę zakuto w kajdany
komunizmu. Nastąpiła walka z duchem Narodu Polskiego. Powstała tzw.
Polska Ludowa pod opieką Związku Radzieckiego. Jako kapłan i
duszpasterz na Ziemiach Zachodnich osobiście przeżywałem walkę o
wolność ducha Polaków. Nastąpiło bowiem aresztowanie prawdziwych
polskich patriotów członków Armii Krajowej, wielu kapłanów, wydawano na
nich wyroki śmierci. Usunięto naukę religii ze szkół, z klas szkolnych
usunięto krzyże, a na rozpoczęcie nauki w szkołach zamiast modlitwy ,
nakazano dzieciom i młodzieży śpiewać międzynarodówkę. Młodzieży
narzucano antyreligijną lekturę, szkalowano Kościół i duchowieństwo.
By oderwać Naród od Kościoła, przez trzy lata więziono prymasa Polski
kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Naród był jednak wierny „Bogu,
krzyżowi, Ewangelii, i Kościołowi Katolickiemu." W kościołach modlono
się „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie." Na Jasnej Górze odnowiono
Śluby, które niegdyś w lwowskiej katedrze złożył król Jan Kazimierz
obierając Maryję Królową Polski. Modlono się o uwolnienie z więzienia
Prymasa i wymodlono jego uwolnienie. Prymas wrócił do Warszawy  i
wskazał nowe drogi ku prawdziwej wolności ducha. Na te drogi wprowadził
Polaków swoim nauczaniem Sługa Boży, papież Jan Paweł II.

3. Obecnie
Polska wraz z całą Europą znaj duj e się na niebezpiecznym zakręcie
dziejów. Znaleźliśmy się w Unii Europejskiej. Uświadamiamy sobie
zakuwanie Polski w nowe kajdany tzw. liberalizmu. Dla Polaków, podobnie
jak dla innych narodów, już nie Dekalog, nie przykazania Boskie będą
podstawowym prawodawstwem, lecz prawo, „kultury śmierci." Wolno będzie
w majestacie prawa, zabijać dzieci nie narodzone, będzie prawo
eutanazji, czyli zabijania starców i osób niepełnosprawnych, już nie
będzie sakramentu małżeństwa, lecz „partnerstwo" i zniknie pojęcie
rodziny, uprawiany będzie homoseksualizm czyli moralne zwyrodnienie.
Jak wiemy zaczęto już walkę z krzyżem. Takie stoją przed Polską
perspektywy.

Na szczęście ,Polacy to naród doświadczony, który od
zarania swoich dziejów zawarł traktat z Bogiem, z krzyżem i Kościołem
Katolickim pod opieką swej Jasnogórskiej Królowej. Mimo różnych wad
narodowych, jesteśmy narodem optymistów, który z wiarą w Boga i z
nadzieją zwycięstwa prawdy w miłości, tworzy swoje dzieje. Dlatego
susrsum corda, w górę serca! Ducha nie gaśmy. Nie poddawajmy się
pesymizmowi, i nie ulegajmy propagandzie zakłamania. Troszczmy się o
ducha ukochania Polski, o patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży,
zachowajmy wierność narodowemu hasłu: BÓG I OJCZYZNA.

Kończę słowami modlitwy wieszcza narodowego Zygmunta Krasińskiego: " Boże Stwórz w nas serca czyste, z dusz wypleń kąkole wad narodowych, i daj nam wiekuiste wśród dóbr Twych dobro: DAJ NAM DOBRĄ WOLĘ!”
Szczęść Boże !

o. Hieronim Warachim OFMCap
 
Zobacz galerię zdjęć

Za: www.kapucyni.pl.