Kapucyni: Przełożeni o Nowej Ewangelizacji

Od 26 do 29 września 2011 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym Braci Mniejszych Kapucynów im. św. Ojca Pio w Skomielnej Czarnej odbywało się jesienne spotkanie przełożonych wspólnot lokalnych. Uczestniczyli w nim bracia odpowiedzialni za życie i posługę 21 wspólnot kapucyńskich w Polsce tworzących prowincję krakowską, a także przedstawiciel „domu obecności” w Kownie na Litwie. Na spotkaniu byli też wszyscy członkowie zarządu prowincji.

 
Rozpoczęło się ono dniem skupienia, który prowadził ks. Stanisław Witkowski, saletyn. Omawiano kwestie: wspólnoty oraz posługi przełożonego zakonnego. Obok wspólnej Eucharystii, uroczystej celebracji Liturgii godzin, konferencji był też czas na spotkania w małych grupach.

Kolejne dwa dni poświęcone były bieżącym problemom związanym z życiem prowincji.

Ważnym tematem spotkania było zagadnienie Nowej Ewangelizacji, do której wzywa Kościół także kapucynów. W coraz bardziej zsekularyzowanym świecie jest ona wielkim wyzwaniem dla zakonników podejmujących rozliczne dzieła w Kościele. Nowa Ewangelizacja stanowi także dla naszej wspólnoty wielką szansę odnowy, jako że – zgodnie ze słowami Benedykta XVI – polega ona nie tylko na głoszeniu Ewangelii innym ludziom, ale rozpoczyna się od nowego otwarcia się na Dobrą Nowinę o zbawieniu i od podjęcia drogi nawrócenia przez każdego z nas. Przełożeni zapoznali się z dokumentem Lineamenta przygotowującym synod „Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej".

Spotkanie braci odbyło się w prawdziwym klimacie braterstwa. Sprzyjała mu także piękna pogoda, pozwalająca uczestnikom spotkania w wolnych chwilach pomiędzy obradami nacieszyć się cudowną naturą Beskidu Zachodniego, gdzie znajduje się kapucyński ośrodek.

Za: www.kapucyni.pl