Karmelitanki Bose: Archiwum św. Edyty Stein w Kolonii

100219a.png W Kolonii w Niemczech otwarte zostało archiwum Edyty Stein. Znajduje się w nim ponad 25 tys. rękopisów tej pochodzącej z Wrocławia filozof i karmelitanki bosej. W klasztorze w Kolonii św. Teresa Benedykta od Krzyża przebywała od 1933 do 1938 r. Cztery lata później została zamordowana w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Nowe archiwum przy klasztorze Karmelitanek Bosych w Kolonii poświęcił wikariusz generalny archidiecezji, ks. Dominik Schwaderlapp.

 „Edyta Stein nie ma swojego grobu i dlatego też „archiwum w Kolonii ma być upamiętnieniem jej życia na ziemi” – powiedział ks. Schwaderlapp. W budynku ufundowanym przez kraj związkowy Nadrenii Północnej-Westfalii znajduje się ogólnodostępna czytelnia oraz klimatyzowane pomieszczenia, w których przechowywane są dokumenty karmelitanki.

  W miejscowym radiu diecezjalnym, dyrektor karmelitańskiego archiwum powiedziała, że na razie dostępna jest tylko część z bogatych zbiorów dotyczących świętej. „Rękopisy Edyty Stein pochodzą z początku XX w., papier jest już bardzo kruchy i atrament wyblakły. Dlatego wciąż prowadzimy prace konserwatorskie, aby zachować te dokumenty na przyszłość” – powiedziała odpowiedzialna za archiwum, s. Antonia Sondermann OCD. Jak dodała, w wielu osobistych listach, rozprawach filozoficznych, modlitwach a nawet zwykłych codziennych notatkach zachowało się wiele ciekawych informacji o tym, kim była św. Edyta Stein.