Kompleksowa restauracja zabudowań Jasnej Góry – konferencja

091113d.jpg Konferencja inaugurująca projekt kluczowy pn. „Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze” jest jednym z działań promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 7 grudnia br. w jasnogórskim sanktuarium.

Spotkanie będzie dotyczyło realizowanego projektu, który jest
finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu realizowane są trzy zadania:

– „Rekonstrukcja i konserwacja budynków Klasztoru Ojców Paulinów na
Jasnej Górze” (naprawa konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą
pokrycia, remont Kaplicy Różańcowej, remont i adaptacja Organistówki na
potrzeby centrum monitoringu)

– „Konserwacja i remont budynku Bazyliki pod wezwaniem Krzyża
Świętego i Narodzenia Matki Bożej” (prace konserwatorskie w
Jasnogórskiej Bazylice, modernizacja systemu ogrzewania, wymiana
posadzki, remont Jasnogórskich Organów)

– „Kurtyna północna – wjazd na teren Klasztoru Ojców Paulinów na
Jasnej Górze w Częstochowie” (w ramach tego projektu powstanie nowa
droga wjazdowa do Klasztoru)

Wśród zaproszonych na Konferencję gości są m.in.: Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rozwoju Regionalnego, Marszałek
Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Częstochowa, Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.Program Konferencji:

poniedziałek, 7 grudnia

godz. 12.30 – Msza św. w Kaplicy Matki Bożej

godz. 13.30 – powitanie – przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski

godz. 13.35 – „Jasna Góra – duchowa stolica Polski” – o. Roman Majewski, Przeor Jasnej Góry

godz. 13.50 – wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

godz. 14.00 – „Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców
Paulinów” – o. Czesław Brud, administrator Klasztoru Ojców Paulinów
Jasna Góra

godz. 14.15 – wystąpienie wybranych gości konferencji

godz. 14.35 – Zwiedzanie miejsc Jasnej Góry objętych realizacją projektu

BPJG, 2009-11-13, piątek, godz. 11.00