Kongregacja powołaniowa na Górze św. Anny

W dniach 18-20 marca 2011 r. w sanktuarium na Górze św. Anny odbyła się wiosenna Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. Temat przewodni tegorocznych rozważań ujęty został w słowach: „Komunia z Bogiem drogą powołania”.

 
Wśród ok. 120 uczestników z całej Polski obecni byli kapłani diecezjalni, zakonnicy i siostry zakonne oraz przedstawiciele świeckich instytutów życia konsekrowanego. Tegorocznym obradom przewodniczył delegat Episkopatu Polski ds. Powołań –  ks. bp  Wiesław Lechowicz z Tarnowa.

Uczestnicy trzydniowej kongregacji wysłuchali czterech referatów. O. prof. dr hab. J. W. Gogola OCD zaprezentował temat "Komunia z Bogiem istotą chrześcijańskiego powołania". Z kolei ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski zatytułował swoje wystąpienie "Wspólnota z Bogiem – Eucharystia i Sakrament Pokuty". Ks. dr Krzysztof  Wons SDC przedstawił zagadnienie "Od doświadczenia słuchania Słowa do doświadczenia powołania", zaś br. Tadeusz Ruciński FSC mówił o "Człowieku wykorzenionym i zakorzenionym".

Powyższe referaty były podstawą późniejszego panelu dyskusyjnego z udziałem zaproszonych prelegentów. Celem dyskusji była wspólna refleksja na temat kondycji duchowej wspólczesnych młodych ludzi i próba odpowiedzi na pytanie, jak ich formować, by odkryli swoje powołanie i mogli je dojrzale podjąć i realizować.

Czas teoretycznych analiz i dyskusji dopełniała wspólna modlitwa. Celebrowali liturgię godzin, rozważaliśmy stacje drogi krzyżowej oraz uczestniczyliśmy w apelu maryjnym. Bardzo ważnym punktem każdego dnia była Eucharystia w intencji powołań, której przewodniczył ks. bp Lechowicz.

Owocem obrad było przyjęcie wytycznych, które duszpasterze powołań będą podejmować w codziennej pracy. Następne ogólnopolskie spotkanie odbędzie się 21-23 października w Częstochowie, a jego tematem będzie "Komunia z człowiekiem jako droga powołania".

o.  Arkadiusz Sojka CSsR
duszpasterz powołań

Za: www.redemptor.pl