Kraków: ponowny wybór przełożonej generalnej józefitek

100110k.png Siostry św. Józefa zebrane od 6 stycznia w domu generalnym w Krakowie
na 19. kapitule generalnej zgromadzenia dokonały wyboru przełożonej
generalnej, którą została na kolejną sześcioletnią kadencję matka
Leticja Niemczura. Matka Leticja ma 51 lat i jest absolwentką
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zanim objęła urząd
przełożonej generalnej, pracowała 10 lat na misjach w Afryce.

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, którym będzie nadal kierowała
zostało założone 126 lat temu przez ks. Zygmunta Gorazdowskiego
beatyfikowanego przez Jana Pawła II, a ogłoszonego świętym przez
obecnego Papieża. Przekazany zgromadzeniu przez tego założyciela
charyzmat miłości miłosiernej siostry józefitki starają się wyrażać w
konkretnych czynach podejmowanych na rzecz ubogich i potrzebujących
pomocy. Ponad 500 sióstr, działając na 73 placówkach w 10 krajach
świata, w tym także na misjach w Afryce i Ameryce Południowej, angażuje
się w posługę ludziom chorym i cierpiącym oraz w pracę z dziećmi i
młodzieżą.

Trwająca obecnie kapituła dokona jeszcze wyboru zarządu generalnego
oraz podejmie główny temat kapituły, której hasło brzmi: „Chrystus
źródłem naszych uczuć i działania – Jego miłość podstawą naszego
apostolstwa”.

rv

Za: Radio Watykańskie.