Książeczka do nabożeństwa dla gimnazjalistów

„Drabina Jakubowa”, antologia modlitw dla młodych duchem to książeczka, tradycyjnie zwana modlitewnikiem, nad treścią której wiele czasu pracowała s. Danuta Świerczyńska CMW, aktualnie katechetka w Prywatnym Gimnazjum Salezjańskim im. św. Edyty Stein we Wrocławiu.

Książeczka ta jest wynikiem poszukiwania propozycji konkretnych form pomocy modlitewnych dla młodzieży szukającej kontaktu z Bogiem w życiu osobistym i we wspólnocie Kościoła. Propozycje te często są owocem praktycznego duszpasterstwa młodzieżowego w duchu salezjańskim.

W swej treści i formie pozycja ta skierowana jest dla młodzieży, szczególnie w okresie gimnazjalnym i licealnym, kiedy to szczeble drabiny wiodącej do Boga prowadzą poprzez spotkanie z Chrystusem w sakramencie bierzmowania. Pragniemy więc, by ta książeczka była drogą żywego kontaktu z Chrystusem w sakramentach świętych.

S. Danuta, wieloletnia katechetka, zebrała modlitwy, pieśni, praktyki religijne, obecne w długiej historii Kościoła, który jest Ojczyzną młodych ludzi pielgrzymujących do Bożych bram. Znajdują się w tej książeczce teksty wielu znanych poetów, pisarzy, ludzi wielkich w Kościele i świecie, ale także i skromne, nikomu nieznane próby odniesienia do Boga, podejmowane przez ludzi dorosłych, a także często przez samą młodzież. „Drabina Jakubowa” zawiera 258 stron tekstów urozmaiconych zdjęciami gimnazjalistów żyjących wiarą zgodnie ze swoim wiekiem. Kilka czystych stron daje możliwość dopisania swoich przemyśleń, doświadczeń i propozycji.

Pozycja ta od strony wydawnictwa spełnia wymagania „książeczki do nabożeństwa", którą często, niemalże codziennie, bierze się do ręki, nosi z sobą i używa na co dzień jako Boży przewodnik na ludzkich szlakach.

za: www.salezjanie.pl