Home WiadomościArchiwum Książki: Biblia Kaszubska w Wejherowie

Książki: Biblia Kaszubska w Wejherowie

Redakcja

Dnia 27 maja 2008 r. w ratuszu wejherowskim odbyła się prezentacja nowej pozycji książkowej o. Adama R. Sikory pt. "Biblia Kaszubska. Verba Sacra w Wejherowie 2004-2008".

Jest to todzaj albumu dokumentującego pięć edycji Verba Sacra w Wejherowie, podczas których, pochodząca z Kaszub aktorka Danuta Stenka czytała po kaszubsku teksty Pisma św. przetłumaczone zasadniczo przez o. Adama z greki na kaszubski. Całość liczy 151 stron i została wydana przez Urząd Miejski w Wejherowie.
Oto słowa z "Wprowadzenia" do książki-albumu:

"Pięć edycji Verba Sacra – Biblia Kaszubska w wejherowskiej kolegiacie nasunęło myśl, by zebrać w formie albumowej swoistą dokumentację tego wyjątkowego wydarzenia religijno-kulturalnego na Kaszubach. Pomysł ten znalazł aprobatę władz miasta Wejherowa oraz spotkał się z żywym zainteresowaniem i sympatią wielu stałych uczestników corocznych prezentacji biblijnych w najstarszej świątyni miasta.

Chociaż więc z założenia ma to być kronika utrwalająca w ludzkiej pamięci to wszystko, co stanowiło treść prezentacji oraz ich oddźwięk tak w wymiarze bardzo osobistym, jak i szerszym – społecznym, to jednak przede wszystkim publikacja ta ma stwarzać możliwość powrotu do odczytanych tekstów Pisma Świętego po kaszubsku, do medytacji nad tymi słowami Biblii, do osobistych refleksji, a także do fascynacji pięknem słowa, w tym przypadku Słowa Bożego wypowiadanego po kaszubsku.

Czytanie świętych tekstów w ramach projektu Verba Sacra – Modlitwy Katedr Polskich jest specyficzną formą spotkań ze Słowem Bożym wypowiadanym przez najwybitniejszych aktorów polskich, wpierw w katedrze poznańskiej, jako najstarszej katedrze w Polsce, a potem w innych czcigodnych świątyniach w kraju i za granicą. Jest to forma jedyna w swoim rodzaju, angażująca od 2000 roku aktorów – mistrzów słowa mówionego, którzy wykorzystując otrzymane od Boga talenty aktualizują Boże orędzie właśnie w ramach Jubileuszowego projektu Verba Sacra, zainicjowanego przez poznańskiego reżysera Przemysława Basińskiego.

Chociaż na temat tego projektu będzie można przeczytać więcej na dalszych stronach, to warto już w tym momencie podkreślić, że wraz z jego powstaniem została stworzona dla Bożego Słowa nowa przestrzeń, która dała możliwość zetknięcia się ze Świętymi Słowami – Verba Sacra szerokiemu audytorium, wrażliwemu nie tylko na samo Słowo pisane z dużej litery, ale i na piękno jego formy w subtelnej, profesjonalnej oprawie muzycznej oraz na spotkanie ze „szlachetną prostotą” wiekowych świątyń, w których jest ono głoszone.

W homilii wygłoszonej na Biskupiej Górze w Pelplinie 6 czerwca 1999 roku, Ojciec święty Jan Paweł II przypomniał m.in.: „Długa jest zaprawdę tradycja słuchania Słowa Bożego na tych ziemiach i długa jest tradycja świadectwa dawanego Słowu, które w Chrystusie stało się Ciałem. Idzie ona przez stulecia (…) W ciągu tysiąca lat przeszło poprzez te ziemie wielu ludzi, którzy słuchali słowa Bożego. Przyjmowali je z ust tych, którzy to słowo głosili”.

Jan Paweł II przypomniał w tej samej homilii, że Słowo to głosił tu najpierw św. Wojciech, a potem szeregi biskupów, kapłanów i zakonników. Teraz szacowne mury polskich kościołów goszczą nowa kategorię głosicieli, pod pewnym względem doskonale przygotowanych do tego, aby to Słowo przekazywać – wybitnych aktorów polskich. W pewnym sensie stają się oni współczesnymi prorokami i misjonarzami, sługami Słowa, które samo z siebie jest „żywe i skuteczne, i ostre jak miecz obosieczny” (por. Hbr 4, 12).

Ta nowa, sakralna przestrzeń została także stworzona w Wejherowie, gdzie od 2004 roku, w styczniu rozbrzmiewa Słowo Boże po kaszubsku. Wybitna aktorka polska, pochodząca z Kaszub Danuta Stenka, odczytuje w wejherowskiej kolegiacie, gromadzącej rokrocznie rzesze wiernych słuchaczy, kolejne fragmenty Biblii po kaszubsku. W starannej oprawie muzycznej, nad którą czuwa Witosława Frankowska padają Święte Słowa poprzedzone zawsze komentarzami: teologicznym i filologicznym. Ten drugi wygłaszali w czasie dotychczasowych prezentacji dwaj wybitni polscy językoznawcy: prof. Bogdan Walczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu i prof. Jezry Treder z Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystko to składa się na niezwykła rzeczywistość przymierza wiary, nauki i sztuki.

Gospodarz miejsca, proboszcz wejherowskiej kolegiaty, wpierw ś.p. ks. prałat Bogusław Żurawski, a po nim ks. prałat Tadeusz Reszka, stwarzają wyjątkowy klimat gościnności, otwartości, a zarazem powagi właściwej tej sakralnej przestrzeni.
Każdą kolejną edycję poprzedza przemówienie Pana Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta wprowadzające w jej tematykę oraz witające gości przybyłych z Wejherowa oraz z bliższych i dalszych okolic, a także wszystkich włączonych w realizację konkretnej prezentacji.

Niniejsza, jubileuszowa publikacja obejmuje zarówno dokumentację tekstową, jak i zdjęciową, a jej układ jest chronologiczny i obejmuje pięć lat: od roku 2004 do roku 2008.

Ponieważ czytanie Biblii Kaszubskiej miało swą premierę w katedrze poznańskiej w grudniu 2003 roku, i było to wydarzenie dające początek edycjom na Kaszubach, dlatego i ono włączone zostało do całości „dziejów” wejherowskich Verba Sacra.
Opis kolejnych pięciu edycji wejherowskich ma stały układ. Poza ogólnym opisem każdej prezentacji w albumie znalazły się teksty biblijne, komentarze: teologiczny i językoznawczy, okolicznościowe przemówienia oraz informacje, które ukazały się w mass-mediach. Wydarzenia zostały zilustrowane licznymi fotografiami.

www.franciszkanie.net

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda